Kalkulator formy opodatkowania przelicza wysokość przewidywanej należności podatkowej na podstawie stawki ryczałtu, spodziewanej wielkości przychodów oraz kosztów. Jednocześnie kalkulator może pomóc w dokonaniu wyboru najkorzystniejszej dla przedsiębiorcy formy rozliczania podatku dochodowego. Porównanie zasad opodatkowania można dokonać na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, zasad ogólnych - skali podatkowej oraz podatku liniowego.

Kalkulator formy opodatkowania - 3 formy opodatkowania

Kalkulator formy opodatkowania pozwala na porównanie 3 form opodatkowania:

  • ryczałtu ewidencjonowanego,
  • zasad ogólnych - skali podatkowej,
  • podatku liniowego.

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. W zależności od rodzaju wykonywanej działalności stawka ryczałtu może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej polega na opłaceniu podatku w wysokości 18% od podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 85 528 zł oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł. Warto zaznaczyć, że w przypadku podatku obliczanego według skali, podstawę opodatkowania można obniżyć o kwotę wolną o podatku wynoszącą 556,02 zł.

Więcej przeczytasz i skorzystasz z doskonałego narzędzia jakim jest kalkulator formy opodatkowania na stronie - http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-formy-opodatkowania