Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy przedsiębiorstw, które prowadzą sprzedaż towarów albo usług na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Tyczy się to to też prawników i lekarzy, którzy świadczą prywatne usługi. Od tej reguły jest jednak parę wyjątków. Wymóg ten wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Kasę rejestrującą powinny posiadać firmy sprzedające towary i usługi na rzecz:
  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
  • rolników ryczałtowych
Kogo prawo zwalnia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej? Prawo przewiduje szereg zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Najistotniejszym kryterium zwolnień jest wysokość obrotów osiągniętych przez przedsiębiorców w danym roku podatkowym. I tak, z nakazu posiadania kasy fiskalnej zwolnione są:
  • nowo powstałe działalności gospodarcze, u których kwota obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł.
  • firmy, w których ponad 70 procent przychodów pochodzi np. z działalności: ochroniarskiej, kurierskiej, detektywistycznej
  • branży sprzątających i szewskich, pod warunkiem że nie są zatrudniani pracownicy
  • działalności gospodarcze, w których kwota obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł.
  • działalności gospodarcze, korzystające z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług
Kasa fiskalna dla lekarzy i prawników Od maja 2011 r. wymóg posiadania kasy fiskalnej dotyczył będzie również prawników i lekarzy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, w gabinetach każdej prywatnej praktyki lekarskiej , a także w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być ewidencjonowana poprzez rejestrujące kasy fiskalne. Z obowiązku tego będą jednak zwolnieni adwokaci i radcowie prawni, którzy świadczą usługi na rzecz przedsiębiorców.