Spółka cywilna jest modelem działalności gospodarczej, która bazuje na prowadzeniu podmiotu gospodarczego wraz ze wspólnikami. Spółkę cywilną mogą założyć tak samo osoby fizyczne, jak i działające już przedsiębiorstwa. Powinno się pamiętać, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają solidarnie każdy wspólnik spółki własnym majątkiem. Trzeba zatem liczyć się z wspólną odpowiedzialnością karną za poczynania wspólnika. Spółkę cywilną otwiera się poprzez podpisanie właściwej umowy między wspólnikami. Treść tej umowy wyznacza Kodeks cywilny. Gdy wspólnicy podpiszą umowę, każdy rozdzielnie powinien zarejestrować spółkę w urzędzie gminy. Wspólnicy podlegają przepisom rozporządzenia o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji zarejestrowania spółki cywilnej, powinno się pamiętać o wyznaczeniu wysokości wkładów własnych. Wkłady własne powinny być o zbliżonej wysokości. Wkładem własnym może być na przykład: gotówka, własność prywatna, prawa do rzeczy ruchomych lub prawa do nieruchomości, usługi, lub praca na rzecz spółki. Powinnością wszystkich wspólników spółki cywilnej jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.