Kasą rejestrującą, czyli inaczej kasą fiskalną, zwiemy urządzenie, przy pomocy którego sprzedawca ewidencjonuje swój utarg. Obrót ten powinien być rejestrowany przez kasę w przypadku przekroczenia pewnego, określonego przez Ministerstwo Finansów, pułapu albo w przypadku, gdy sprzedawca sprzedaje wyroby alkoholowe lub wyroby tytoniowe. By posiadać kasę rejestrującą, wypełniony powinien być jeszcze kolejny wymóg. Kupcami powinny być osoby fizyczne, niebędące płatnikami podatku VAT albo rolnicy ryczałtowi. Za pomocą kasy, dokumentować można każdą sprzedaż towaru, który jest na stanie magazynowym. Po zeskanowaniu odpowiedniego kodu, odpowiedniego tylko jednemu produktowi, następuje zmiana w stanie magazynowym sklepu, a wszelkie informacje związane z towarem (cena, stawka PTU, nazwa), kodowane są na specjalnym paragonie. Kasa zapisuje zakup na paragonach w dwóch egzemplarzach: dla kupującego i do archiwum. Paragony te mają identyczne brzmienie i muszą posiadać: Imię i nazwisko lub nazwę zbywającego, Adres miejsca sprzedaży, Liczbę sztuk sprzedanego towaru lub usługi, Datę i godzinę sprzedaży, Łączną suma należności, Następny numer kasy i oznaczenie kasjera, NIP zbywającego, Logo fiskalne a także numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy (kiedy mamy do czynienia z większą liczbą miejsc kasjerskich), Wartość sprzedaży i podatku według ustalonych stawek, Łączną suma podatku, Następny numer paragonu, Numer kolejny wydruku, Wartość sprzedaży zwolnionej z podatku, Nazwę i cenę produktu lub usługi Paragon mieć winien także określoną wielkość. Wysokość znaków, które się na nim pojawią, nie powinna być mniejsza jak 2,5 mm, a ich ilość w linii nie mniejsza jak 17. W przypadku nazwy produktu albo usługi – 12 albo więcej. Taśma paragonu fiskalnego winna mieć 28mm lub więcej. Paragon taki winien być czytelny tak, aby nabywca bez trudu mógł sprawdzić poprawność zrobionej transakcji. Archiwum paragonów, w postaci rolki zadrukowanego papieru paragonowego, winno być przetrzymywane przez czas 5 lat. W razie jakiejkolwiek inspekcji specjalnego organu kontroli, informacje te winne być udostępnione w celu sprawdzenia prawidłowości tworzonej ewidencji. Zobacz też:
Badania okresowe pracowników