Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego?

W zgodzie z ustawą o podatku VAT (art. 19 ust. 1) moment powstania konieczności podatkowego, powstaje w momencie zmniejszenia bezproblemowego dysponowania asortymentem przez sprzedającego albo wykonaniem usługi. Moment zaistnienia przymusu podatkowego, nie wiąże za sobą konieczności spisywania faktury. Jeśli mimo wszystko zakupienie towaru albo realizacja usługi z jakichś przyczyn muszą być potwierdzone fakturą, konieczność podatkowa powstaje w momencie stworzenia faktury VAT. Wydarzyć się to musi nie później niż siódmego dnia, licząc od daty oddania towaru albo wykonania usługi. Obowiązek podatkowy powstaje również, gdy przed wydaniem asortymentu lub świadczeniem usługi otrzymamy fragment należności w formie zadatku, zaliczki, przedpłaty, lub też raty. Konieczność, o której mówimy, powstaje z datą jej uzyskania. W sytuacji wywozu za granicę asortymentu o obowiązku podatkowym mówimy z chwila, kiedy jednostka celna stwierdzi wywóz asortymentu poza obręb Unii Europejskiej. Zaś w chwili importu, mowa jest o nim w momencie stworzenia zaległości w spłacie celnej. Wyjątek występuje w przypadku objęcia asortymentu procedura celną: • przerabiania przed kontrolą celną, • uszlachetnienia czynnego w systemie ceł zwrotnych • odprawy czasowej z częściowym uwolnieniem od opłat celnych przywozowych W takiej sytuacji konieczność podatkowa z tytułu wwozu asortymentu powstaje z chwilą ogarnięcia asortymentu tą czynnością. Gdy wwóz asortymentu objęty jest procedurą celną, w sytuacji której od asortymentu brane są należności kompensacyjne lub odpłatności o podobnym charakterze a dług celny nie powstaje, to konieczność podatkowa powstaje z momentem konieczności tych należności. Procedura występuje w sytuacji: • składu celnego, • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,, • odprawy czasowej z całościowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, • tranzytu