Kredyty dla firm, czyli co musimy zrobić, by je uzyskać Właściciele wielkich korporacji nie będą mieli problemu w staraniu się o kredyt inwestycyjny. Ciężko natomiast jest w tym przypadku małym przedsiębiorstwom. Jeśli jednak taka firma funkcjonuje na rynku minimalnie dwa lata, ma szansę na długoterminową pożyczkę. Taka pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne czy obrotowe ale także na spłatę innych zobowiązań. Kredyty przeznaczone na finansowanie potrzeb inwestycyjnych, wymagają udziałów własnych klienta. Zazwyczaj jest to co najmniej 20procent wartości przedsięwzięcia. W tym przypadku, banki oferują przedsiębiorcom np. kredyt oparty na koncepcji planu finansowego. Taki kredyt jest długoterminowy, nawet na 20 letni okres kredytowania i daje nam możliwość wykorzystania części kredytu na inne potrzebne cele związane z naszą działalnością. Jak uzyskać taki kredyt? Warunkiem koniecznym jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Ubiegać się mogą o niego osoby, które swoją działalność gospodarczą prowadzą co najmniej 2 lata oraz posiadają zdolność kredytową. Przedsiębiorca musi również uzyskać pozytywną opinię swojego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do wniosku o udzielenie kredytu dołączyć trzeba będzie dokumenty takie jak: dokument stwierdzający status prawny, biznesplan, dokument uprawniający do prowadzenia działalności oraz dokumenty upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt, do składania aktów woli. W przypadku wspólników spółek cywilnych, partnerskich czy jawnych, będą musieli oni złożyć sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat oraz zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec ZUS i budżetu państwa. Kwotę kredytu bank ustala z klientami indywidualnie. Kredyty są spłacane zazwyczaj w miesięcznych ratach, w sposób zgodny z umową. Zazwyczaj nie może to być kwota wyższa niż 65-70% aktualnej wartości nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie spłacenia kredytu. Zobacz też:
obliczanie pensji netto