Przedsiębiorcy mogą pokrywać koszty związane z samochodem osobowym w ramach leasingu operacyjnego (bieżącego) albo leasingu kapitałowego (finansowego). Jakkolwiek prawo podatkowe nie normalizuje podziału tych dwóch form finansowania, to dysproporcje pomiędzy nimi mają kluczowe znaczenie dla określonych rezultatów podatkowych.

Leasing samochodów osobowych

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że do kosztów otrzymania przychodów wlicza się tylko część z odsetkami rat leasingowych oraz łagodzi się u używającego (przy autach osobowych kwotę nie wyższą niż równowartość 20 tys. euro), tymczasem w leasingu operacyjnym auto amortyzuje finansujący, a korzystający wlicza do kosztów opłaty leasingowe (opłata wstępna, raty leasingowe). Dodatkowo w obydwóch przypadkach do kosztów otrzymania przychodów wlicza się koszty eksploatacyjne (oleju silnikowego, kupno paliwa), koszty oględzin technicznych i napraw, składki ubezpieczeniowe (w granicach limitu, tj. w części przypadającej na równowartość 20 tys. euro), jeśli na zasadzie umowy koszt ponosi korzystający. Mimo że w leasingu operacyjnym samochód osobowy nie jest majątkiem korzystającego, to nie obowiązuje go pułap ograniczający możność zaliczenia wydatków do kosztów wynikający z przemnożenia liczby rzeczywiście przejechanych kilometrów oraz aktualnej stawki za kilometr przebiegu (nie potrzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu). Obostrzenia, które są w sytuacji zakupu aut osobowych w obrębie leasingu, występują także w podatku od towarów oraz usług. Podatnicy użytkujący samochód osobowy mają możliwość odliczyć 60%, jednakże nie więcej niż 6000zł podatku VAT liczonego od płatności leasingowych (rat, czynszu oraz innych opłat wypływających z zawiązanej umowy). W sytuacji leasingu operacyjnego, VAT można potrącić od faktur co miesiąc wystawianych, zaś w sytuacji leasingu finansowego od rachunku sporządzonego na całą wartość w chwili oddania przedmiotu. Ograniczenie w odliczaniu VAT w wysokości 60% sumy podatku wykazanej w rachunku (nie więcej niż 6000zł) nie stosuje się do innych kosztów związanych z korzystaniem z auta np. wydatki na reperacje, remonty (z wyłączeniem kupna paliwa, które nie ulega potrąceniu VAT). Po ukończeniu umowy leasingu operacyjnego, częstokroć przedsiębiorcy wykorzystują możliwość wykupu przedmiotu. Wagę podstawowa określa się podług ogólnych zasad, zgodnie z którymi za wartość początkową środka trwałego w przypadku wykupienia po skończeniu umowy leasingu, uważa się cenę nabycia wynikającą z rachunku dokumentującej zakup, powiększona o niepodlegający potrąceniu VAT.
 
Zobacz też:
netto na brutto