Przedsiębiorcy mogą pokrywać koszty związane z autem osobowym w obszarze leasingu operacyjnego (bieżącego) albo leasingu kapitałowego (finansowego). Wprawdzie prawo podatkowe nie porządkuje rozdziału tych dwóch form finansowania, to różnice pomiędzy nimi posiadają istotną wymowę dla określonych skutków podatkowych.

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że do kosztów uzyskania przychodów wlicza się tylko część odsetkową rat leasingowych oraz łagodzi się u korzystającego (przy autach osobowych kwotę nie wyższą niż odpowiednik 20 tys. euro), natomiast w leasingu operacyjnym samochód amortyzuje finansujący, a korzystający zalicza do wydatków opłaty leasingowe (raty leasingowe, opłata wstępna). Ponadto w obydwóch sytuacjach do wydatków uzyskania przychodów zalicza się wydatki użytkowe (oleju silnikowego, kupno paliwa), wydatki związane z przeglądami technicznymi i naprawami, składki na polisę (w granicach pułapu, tj. w części przypadającej na odpowiednik 20 tys. euro), jeśli na podstawie umowy opłaca je korzystający. Mimo że w leasingu operacyjnym auto osobowe nie jest własnością korzystającego, to nie obowiązuje go pułap ograniczający możliwość wliczenia wydatków do kosztów wynikający z wymnożenia liczby faktycznie przebytych odległości oraz aktualnej stawki za kilometr przebiegu (nie potrzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu).

Ograniczenia, które są w przypadku zakupu samochodów osobowych w ramach leasingu, pojawiają się także w podatku od towarów oraz usług. Płatnicy korzystający z samochodów osobowych mają możliwość odliczyć 60%, jednakże nie więcej niż 6000zł podatku VAT liczonego od opłat leasingowych (czynszu, rat oraz innych płatności wynikających z zawartej umowy). W przypadku leasingu operacyjnego, VAT można odliczać od faktur co miesiąc stworzonych, tymczasem w przypadku leasingu finansowego od rachunku sporządzonego na całą wartość w chwili wydania towaru. Obostrzenie w odliczaniu VAT w wielkości 60% sumy podatku wykazanej w fakturze (nie więcej niż 6000zł) nie stosuje się do innych kosztów związanych z korzystaniem z auta np. koszty na naprawy, remonty (z wyłączeniem kupna paliwa, które nie ulega odliczeniu VAT).

Po ukończeniu umowy leasingu operacyjnego, częstokroć biznesmeni korzystają z możliwości wykupu przedmiotu. Wagę podstawowa ustala się podług ogólnych zasad, zgodnie z którymi za wartość podstawową środka trwałego w przypadku wykupu po skończeniu umowy leasingu, uważa się cenę pozyskania wynikającą z rachunku poświadczającej zakup, zwiększona o niepodlegający odliczeniu VAT.