Przedsiębiorcy mają możliwość regulować koszty związane z autem osobowym w zakresie leasingu operacyjnego (bieżącego) albo leasingu kapitałowego (finansowego). Co prawda prawodawstwo podatkowe nie porządkuje rozdziału tych dwóch postaci finansowania, to różnice pomiędzy nimi mają kluczowe znaczenie dla danych rezultatów podatkowych. Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że do sumy uzyskania przychodów wlicza się jedynie część odsetkową rat leasingowych i amortyzuje się u korzystającego (przy autach osobowych wartość nie wyższą niż ekwiwalent 20 tys. euro), tymczasem w leasingu operacyjnym auto amortyzuje finansujący, a używający zalicza do kosztów opłaty leasingowe (opłata wstępna, raty leasingowe). Poza tym w obu sytuacjach do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty eksploatacyjne (kupno paliwa, oleju silnikowego), koszty przeglądów technicznych i napraw, składki na polisę (w granicach limitu, tj. w części przypadającej na równowartość 20 tys. euro), jeśli na podstawie umowy płaci je używający. Mimo że w leasingu operacyjnym auto osobowe nie jest własnością korzystającego, to nie obowiązuje go pułap ograniczający możliwość wliczenia wydatków do kosztów wypływających z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i aktualnej stawki za 1 km przebiegu (nie trzeba prowadzić rejestru przebiegu pojazdu). Obostrzenia, jakie występują w przypadku kupna aut osobowych w obrębie leasingu, występują również w podatku od towarów i usług. Płatnicy korzystający z aut osobowych mogą odliczyć 60%, jednak nie więcej niż 6000zł podatku VAT liczonego od opłat leasingowych (czynszu, rat i innych płatności wynikających z powziętej umowy). W przypadku leasingu operacyjnego, VAT można odliczać od faktur co miesiąc wystawianych, tymczasem w przypadku leasingu finansowego od rachunku sporządzonego na całą wartość w dniu oddania przedmiotu. Obostrzenie w potrąceniu VAT w wielkości 60% sumy podatku wskazanej w rachunku (nie więcej niż 6000zł) nie stosuje się do innych kosztów powiązanych z korzystaniem z auta np. koszty na naprawy, remonty (z wyjątkiem kupna paliwa, które nie podlega odliczeniu VAT). Po sfinalizowaniu umowy leasingu operacyjnego, częstokroć przedsiębiorcy wykorzystują możliwość kupna przedmiotu. Ważność podstawowa określa się podług ogólnych norm, zgodnie z którymi za wartość początkową środka trwałego w przypadku wykupu po zakończeniu umowy leasingu, uważa się koszt nabycia wynikający z rachunku dokumentującej kupno, powiększona o niepodlegający odliczeniu VAT.

Katalog Stron