Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaczyna przyjmować wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, które spełniają warunki programu Efektywne Wykorzystanie Energii. Konkretniej chodzi o jego część, noszącą wdzięczną nazwę LEMUR.

Nazwą tego uroczego zwierzęcia został ochrzczony subprogram Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Wsparcie, jakie można uzyskać z LEMURa, jest przydzielane w dwóch formach - dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem. Dotacja będzie mogła wynieść maksymalnie 70% kosztów. Jej wysokość ma być rozpatrywana pod kątem klasy energetycznej (A, B, C). Górny pułap pożyczki to 1000zł na metr kwadratowy powierzchni użytkowej, na której można regulować temperaturę. Jej umorzenie - maksymalnie 70% kwoty - będzie zależne od uzyskanej klasy energetycznej.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do końca przyszłego roku. Istnieją dwa sposoby, na jakie można to czynić - osobiście oraz pocztą. Kancelaria NFOŚiGW jest czynna w dni robocze od 7:30 do 15:30. Adres do korespondencji to:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ulica Konstruktorska 3A,  02-673 Warszawa

Przesyłki z wnioskami należy opatrywać dopiskiem: "Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej - nabór ciągły"

Więcej użytecznych informacji na temat samego naboru, jak i jego wyników znajdziecie na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/