Zlecając wykonanie logo firmy, myślimy zazwyczaj w pierwszej kolejności o jego funkcji i wyglądzie – to zrozumiałe, jako że wpływa ono na wizerunek przedsiębiorstwa. Jednak innym ważnym aspektem związanym z kwestią logo są prawa autorskie.

Prawo do korzystania z logo firmy – dostępne rozwiązania

Przedsiębiorca ma kilka możliwości w kwestii sposobu uzyskania uprawnień do korzystania z logo firmy, mianowicie:

  • przeniesienie majątkowych praw autorskich,
  • umowa licencyjna na korzystanie z utworu.

Opcja pierwsza stanowi rozwiązanie najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy, zwłaszcza jeżeli zakłada także uprawnienia do modyfikacji logo oraz zrzeczenie się jego autora prawa do wykonywania osobistych praw autorskich. W takiej sytuacji zleceniodawca może być spokojny o to, że jego wizerunek w formie logo nie dostanie się w niepowołane ręce.

Licencja natomiast dzieli się na wyłączną i niewyłączną i może być wydana na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Nie ulega wątpliwości, że najbezpieczniej dla przedsiębiorcy jest uzyskać licencją z wyłącznością na czas nieoznaczony. W praktyce oznacza to bowiem, że zostanie on uprawniony do wyłącznego korzystania z logo firmy w określony sposób, w nieograniczonym czasie (chyba że licencja zostanie wypowiedziana – z zachowaniem stosownych warunków). Tym samym niweluje to ryzyko wykorzystania logo przez konkurencję – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.