Wraz z 1 marca 2018 roku, weszła w życie ustawa uchwalona 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Określa ona zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych, w niedziele i święta. Wraz z 2019 rokiem, obowiązujący zakaz handlu został rozszerzony o kolejne niedziele, które dotychczas były roboczymi. Sprawdź, kiedy wypadną niedziele handlowe w 2019 r.

Zakaz handlu w niedziele

W art. 4 ustawy zawarto zapis, zgodnie z którym powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych, w niedziele i święta, a także 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy, jest zakazane.

Zgodnie z  art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem i powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, są zakazane.

Niedziele handlowe w 2019 roku

W 2018 roku dopuszczalny był handel w dwie niedziele miesiąca – pierwszą i ostatnią. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, zakupy będzie można zrobić jedynie w jedną, ostatnią niedzielę miesiąca. Niedziele handlowe w 2019 roku przypadną na:

 • 27 stycznia;
 • 24 lutego;
 • 31 marca;
 • 14 kwietnia;
 • 28 kwietnia;
 • 26 maja;
 • 30 czerwca;
 • 28 lipca;
 • 25 sierpnia;
 • 29 września;
 • 27 października;
 • 24 listopada;
 • 15 grudnia;
 • 22 grudnia;
 • 29 grudnia.

Których placówek nie obowiązuje zakaz handlu?

W ustawie wymieniono listę placówek, w których zakaz handlu nie obowiązuje. Są to między innymi:

 • stacje paliw płynnych;
 • placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 • apteki i punkty apteczne;
 • zakłady lecznicze dla zwierząt;
 • placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 • placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • placówki pocztowe;
 • placówki handlowe w zakładach hotelarskich;
 • placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność z zakresu kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • placówki handlowe w portach lotniczych;
 • zakłady pogrzebowe;
 • piekarnie, cukiernie i lodziarnie, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 • placówki handlowe, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zakaz handlu w kolejnych latach

Od 2020 roku rząd planuje wprowadzić całkowity zakaz handlu w niedziele, z kilkoma wyjątkami. Będą to dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy oraz ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. W 2020 roku handel będzie więc dozwolony w dni: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Zakaz handlu – konsekwencje nieprzestrzegania

Każdy przedsiębiorca, który wbrew zakazowi handlu w niedziele lub święta, powierzy wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Na niedziele handlowe w 2019 roku, będą składały się wybrane niedziele przedświąteczne oraz ostatnia niedziela każdego miesiąca. Zmiany w ograniczeniu handlu w niedziele na roku 2019 się nie skończą, a już od 2020 roku czeka nas całkowity zakaz handlu w niedziele. Jakie będą konsekwencje zaostrzenia zakazu handlu? O tym przekonamy się niebawem.