Wielu z nas niejednokrotnie uczestniczyło w wielkiej wymianie pomysłów, czyli tzw. burzy mózgów. Zazwyczaj na takich spotkaniach panuje ogromny chaos, wszyscy przekrzykują się, aż w końcu wyłaniający się liderzy podejmują dyskusję i idea burzy mózgu traci sens. Aby uporządkować takie spotkania i sprawić, by były naprawdę skuteczne, warto zastosować pewne metody - jedną z nich jest procedura Charrette. Na czym polega?

Wielka burza mózgów

Burza mózgów jest dobrym sposobem na generowanie nowych pomysłów. Ważne jednak, by ta wymiana zdań była uporządkowana, włożona w ramy, aby nie stała się chaotyczna a tym samym żeby przyniosła zamierzone efekty.

Kiedy powinniśmy wprowadzić ramy do dyskusji?

Reguły i schemat pracy wypracowany na podstawie wielu przeprowadzonych spotkań przydaje się zawsze. Natomiast szczególnie istotny jest w sytuacji gdy:

  • w burzy mózgów na wziąc udział duża grupa ludzi

  • do omówienia jest kilka problemów, co najmniej dwa

Jakie schematy pracy warto wprowadzić?

Poszukiwane są różnorodne sposoby na to, by zwykłą burzę mózgów nieco okiełznać. Niektórzy wybierają metodę SCAMPER, która polega na moderowaniu pomysłu. Jeśli jednak zależy nam na czymś nowym, angażującym w 100% zgromadzone osoby - przydatna może okazać się procedura Charrette.

Jak powstała procedura Charrette?

Charette wywodzi się ze sposobu funkcjonowania XIXw. studentów architektury we Francji. Przed sesją, gdy zbliżały się terminy oddawania projektów, ich działania robiły się bardzo intensywne. Swoje rysunki na makietach, czy wielkopowierzchniowych plakatach musieli konsultować z prowadzącymi lub innymi grupami studentów. Żeby ułatwić sobie ten proces, korzystali z małych wózków, czyli po francusku - charrette. Od tego słowa pochodzi właśnie procedura Charrette, zwana również metodą wózka czy po angielsku: The Charrette Procedure.

Na czym polega procedura Charrette?

By skorzystać z tej metody pracy podczas burzy mózgów, musimy podzielić uczestników na mniejsze grupy. Maksymalna liczebność takich podgrup powinna wynosić 5-6 osób. Grupy nie powinny być przypadkowe, warto brać pod uwagę to, jak doświadczeni są pracownicy, ile mają lat, czym się zajmują na co dzień itp.

Każda z tych małych grup powinna mieć wyznaczonego moderatora, który będzie czuwał nad przebiegiem dyskusji. Zadaniem tej osoby jest także notowanie wniosków i pomysłów, na które wpadła grupa.

Każda z tych grup przez 15-20 minut rozmawia o jednym z problemów, przy czym grupy powinny poruszać różne problemy.

Kiedy czas na dyskusję minie, moderatorzy przesiadają się do innej grupy.  Jeśli dany problem był już analizowany z inną grupą, prowadzący pokrótce opisuje opracowane wcześniej pomysły a uczestnicy nowej grupy starają się na nich bazować, przerabiać i ulepszać.

Po tym, jak każda grupa omówi wszystkie przedstawione pomysły, zadaniem moderatorów jest opracowanie i podsumowanie wszystkich wniosków. Mogą to zrobić w formie listy czy  raportu.

Dlaczego warto korzystać z procedury Charrette?

Procedura Charrette jest efektywna i warto wykorzystać ją podczas spotkań - burzy mózgów. Dzięki niej, spotkania wymiany pomysłów staną się prawdziwą dyskusją, zakończoną rzetelnym podsumowaniem.