Wielu z nas niejednokrotnie uczestniczyło w wielkiej wymianie pomysłów, czyli tzw. burzy mózgów. Zazwyczaj na takich spotkaniach panuje ogromny chaos, wszyscy przekrzykują się, aż w końcu wyłaniający się liderzy podejmują dyskusję i idea burzy mózgu traci sens. Aby uporządkować takie spotkania i sprawić, by były naprawdę skuteczne, warto zastosować pewne metody  jedną z nich jest procedura Charette. Na czym polega?

Wielka burza mózgów

Burza mózgów jest dobrym sposobem na generowanie nowych pomysłów. Ważne jednak, by ta wymiana zdań była uporządkowana, włożona w ramy, aby nie stała się chaotyczna a tym samym żeby przyniosła zamierzone efekty.

Kiedy powinniśmy wprowadzić ramy do dyskusji?

Reguły i schemat pracy wypracowany na podstawie wielu przeprowadzonych spotkań, przydaje się zawsze. Szczególnie istotny jest w sytuacji gdy:

  • w burzy mózgów weźmie udział duża grupa ludzi;

  • do omówienia jest kilka problemów, co najmniej dwa.

Jakie schematy pracy warto wprowadzić?

Poszukiwane są różnorodne sposoby na to, by zwykłą burzę mózgów nieco okiełznać. Niektórzy wybierają metodę SCAMPER, która polega na moderowaniu pomysłu. Jeśli jednak zależy nam na czymś nowym, angażującym w 100% zgromadzone osoby – przydatna może okazać się procedura Charette.

Jak powstała procedura Charette?

Charette wywodzi się ze sposobu funkcjonowania XIXw. studentów architektury we Francji. Przed sesją, gdy zbliżały się terminy oddawania projektów, ich działania robiły się bardzo intensywne. Swoje rysunki na makietach, czy wielkopowierzchniowych plakatach musieli konsultować z prowadzącymi lub innymi grupami studentów. Żeby ułatwić sobie ten proces, korzystali z małych wózków, czyli po francusku  charette. Od tego słowa pochodzi właśnie procedura Charette, zwana również metodą wózka czy po angielsku: The Charette Procedure.

Na czym polega procedura Charette?

By skorzystać z tej metody pracy podczas burzy mózgów, musimy podzielić uczestników na mniejsze grupy. Maksymalna liczebność takich podgrup, powinna wynosić 5-6 osób. Grupy nie powinny być przypadkowe, warto brać pod uwagę to, jak doświadczeni są pracownicy, ile mają lat, czym się zajmują na co dzień itp.

Każda z tych małych grup, powinna mieć wyznaczonego moderatora, który będzie czuwał nad przebiegiem dyskusji. Zadaniem tej osoby, jest także notowanie wniosków i pomysłów, na które wpadła grupa.

Każda z tych grup przez 15-20 minut rozmawia o jednym z problemów, przy czym grupy powinny poruszać różne problemy.

Kiedy czas na dyskusję minie, moderatorzy przesiadają się do innej grupy.  Jeśli dany problem był już analizowany z inną grupą, prowadzący pokrótce opisuje opracowane wcześniej pomysły, a uczestnicy nowej grupy starają się na nich bazować, przerabiać i ulepszać.

Po tym, jak każda grupa omówi wszystkie przedstawione pomysły, zadaniem moderatorów jest opracowanie i podsumowanie wszystkich wniosków. Mogą to zrobić w formie listy czy  raportu.

Dlaczego warto korzystać z procedury Charette?

Procedura Charette jest efektywna i warto wykorzystać ją podczas spotkań  burzy mózgów. Dzięki niej, spotkania wymiany pomysłów staną się prawdziwą dyskusją, zakończoną rzetelnym podsumowaniem.