Myślisz o założeniu firmy, ale rezygnujesz na samą myśl o tych wszystkich wpłatach, dokumentach i wnioskach? Od 1 lipca 2011 roku nie musisz się tym przejmować. W tym dniu w życie wchodzą przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie: CEIDG.

Załóż firmę w jeden dzień

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel firmy składa wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego lub w wybranym przez siebie urzędzie gminy. Należy pamiętać, aby wszystkie wprowadzone dane na temat przedsiębiorstwa były poprawne i kompletne. Na formularzu musi widnieć podpis wnioskodawcy. Oznacza to, że jeżeli chcemy złożyć wniosek poprzez Internet, należy zaopatrzyć się w bezpieczny podpis elektroniczny - przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Według nowych przepisów można również złożyć wniosek listem poleconym. W tym przypadku podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony przez notariusza. Przedsiębiorca, który złoży osobiście wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy, otrzyma pokwitowanie jego przyjęcia. Urząd gminy jest zobowiązany przekształcić wniosek w formularz elektroniczny najpóźniej następnego dnia roboczego. W celu ułatwienia pracy urzędnikom gminnym stworzono specjalną aplikację: System Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w skrócie: SAGED.

Zalety CEIDG

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących CEIDG miało na celu zlikwidowanie obciążeń finansowych i biurokratycznych związanych z rejestracją firmy. Dzięki temu systemowi, wszelkie organy administracji publicznej nie będą już zwracać się do właściciela firmy w celu uzyskania informacji, zaświadczeń, czy innych dokumentów. Wszystko będzie się znajdować w dostępnej dla nich bazie CEIDG. Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2011 roku zakładają również pomoc dla przedsiębiorców. Koszty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego będą obniżone z 1000 zł do 500 zł, a koszty za dokonanie zmian w wpisie z 400 zł do 250 zł.

Warto wspomnieć, że złożenie wniosku do CEIDG jest bezpłatne.