Omawianie problemów firmy z pracownikami staje się coraz bardziej popularne. Każde przedsiębiorstwo radzi sobie raz lepiej, a raz gorzej. Przedsiębiorcy odnoszą spektakularne sukcesy, a po kilku miesiącach rozwój prowadzonej działalności może gwałtownie zwolnić. Kiedy pojawia się kryzys – finansowy, organizacyjny, związany z koniecznością wprowadzenia innowacji technologicznych - należy poinformować o nim zatrudniane osoby. Dlaczego warto omawiać problemy firmy z pracownikami? Jak należy to zrobić?

Omawianie problemów firmy – o czym należy poinformować pracowników?

Ludzie lubią być poinformowani o tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Niekoniecznie wykorzystają posiadaną wiedzę i zaczną działać w określony sposób. Udzielanie pracownikom feedbacku, odnoszącego się do sposobu ich pracy, działa motywująco. Osoba zatrudniona wie, jakie umiejętności są jej mocnymi stronami, a nad czym musi jeszcze trochę popracować. Dzięki temu doskonali się i zwiększa swoje kompetencje zawodowe.

W podobny sposób działają informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa. Jeśli sytuacja finansowa nie jest najlepsza, pracownik woli dowiedzieć się o tym od swojego szefa niż z gazet czy od znajomych.  Kłopoty z płynnością finansową mogą być przejściowe, ale jeśli będą zatajone, pracownik może pomyśleć, że powinien zacząć się rozglądać za nową pracą. W ten sposób można stracić dobrego specjalistę.

Omawianie problemów firmy, jak rozmawiać z pracownikami? Przede wszystkim należy ich poinformować m.in. o:

  • przejściowych kłopotach finansowych,
  • możliwości przejęcia czy połączenia z innym przedsiębiorstwem,
  • konieczności wprowadzenia redukcji kosztów i planu oszczędności,
  • ograniczeniem wydatków na szkolenia, wyjazdy integracyjne,
  • wdrożenie nowego systemu informacyjnego,
  • możliwość wystąpienia kontroli przeprowadzanych przez instytucje państwowe,
  • uciążliwych klientach,
  • wprowadzeniu koniecznych zmian na stanowiskach kierowniczych,
  • możliwości wprowadzenia planu modernizacji przedsiębiorstwa.

Omawianie problemów firmy – dlaczego warto poinformować o nich pracowników?

Przede wszystkim przeprowadzenie rozmowy z pracownikami na temat problemów firmy pozwala na bezpośrednie przekazanie ważnej informacji. Osoby zatrudnione nie będą musiały na własną rękę poszukiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Jeśli od pół roku przedsiębiorca odnotowuje straty, jego pracownicy powinni o tym wiedzieć.

Pracownicy są wyrozumiali, szczególnie jeśli pracują w małych, rodzinnych firmach. Zdarza się tak, że w sytuacji problemów finansowych zatrudniane osoby są w stanie zgodzić się na okresowe zmniejszenie wynagrodzenia. Jeśli firmie uda się wyjść z kłopotów, skorzystają na tym wszyscy zatrudnieni. W małych firmach pracownicy o wiele mocniej przywiązują się do właściciela, atmosfery pracy i wykonywanych obowiązków. W związku z tym może zależeć im, aby firma przetrwała.

Omawianie problemów firmy z pracownikami może także zaowocować wykreowaniem nieoczekiwanych rozwiązań. Każdy patrzy z innej perspektywy na pewne kwestie. Przybranie innego punktu wiedzenia i posiadanie określonego doświadczenia, kompetencji zawodowych, może przyczynić się do stworzenia innowacyjnego sposobu na przezwyciężenie trudności przedsiębiorstwa. Na przykład okaże się, że zatrudniony w firmie księgowy hobbystycznie zajmuje się tworzeniem sieci komputerowych. Jego wiedza pozwoli na wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych.

Omawianie problemów firmy – w jaki sposób to zrobić?

Stworzenie zbiorowego e-maila, wysłanie wiadomości na firmowym komunikatorze, a może przeprowadzenie spotkania z pracownikami – co sprawdzi się w przypadku omawiania problemów firmy? Zdecydowanie najodpowiedniejszym środkiem komunikacji będzie zorganizowanie zebrania. Informacje dotyczące trudnej sytuacji przedsiębiorstwa powinny być przekazane w sposób bezpośredni. Szef będzie miał okazję przyjrzeć się reakcjom pracowników i wstępnie wysondować, co oni o tym wszystkim myślą.

Przekazanie informacji o problemach firmy w formie pisemnej może wywołać burzę informacyjną w przedsiębiorstwie. Pracownicy będą plotkować i omawiać sprawę między sobą. Szybko pojawią się zniekształcenia i nieprawdziwe przypuszczenia. Szef nie w stanie ich zdementować, co jest możliwe w przypadku zorganizowanego zebrania pracowników.