Dokonać zawieszenia działalności gospodarczej można pod dwoma warunkami. Otóż, zawieszenia można dokonać na najdłużej 24 miesiące. Po drugie, biznesmen zawieszający działalność gospodarczą nie ma prawa zatrudniać żadnych pracowników. Zgłoszenia zawieszenia działalności dokonuje się przez dostarczenie stosownego formularza: CEIDG-1. Wniosek ten można oddać bezpośrednio, przesłać listem poleconym lub wypełnić poprzez sieć. Dokument przesyłany listem poleconym powinien koniecznie zawierać podpis zatwierdzony przez notariusza, a wysyłany poprzez sieć powinien być chroniony kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Jeżeli biznesmen zdecyduje o wznowieniu działalności gospodarczej, wiąże się to z pewnymi obowiązkami. Otóż trzeba złożyć formularz o wznowienie działalności gospodarczej na druku CEIDG-1, a jeżeli właściciel przedsiębiorstwa podlegał ubezpieczeniom dobrowolnie podczas zawieszenia działalności gospodarczej, musi się z nich wyrejestrować. Wyrejestrowania można dokonać na formularzu ZUS ZWUA. Właściciel firmy powinien również zgłosić do ZUS wszystkie osoby wyrejestrowane, ponieważ od dnia wznowienia działalności gospodarczej będą one podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa nie dostarczył zgłoszenia wznowienia, po czasie 2 lat od zawieszenia działalności gospodarczej, dostanie stosowne wezwanie. Jeśli nie dokona tego po upływie 30 dni od otrzymania wezwania, zostanie automatycznie skreślony z ewidencji.