Z tego artykułu dowiesz się, co oznacza popularny w ostatnich latach termin „outsourcing”. Sprawdź, dlaczego ta wiedza jest przydatna każdemu przedsiębiorcy, który szuka oszczędności i ścieżek rozwoju.

Wiedza w pigułce - co to jest outsourcing

Wyjaśnianie pojęcia warto zaczynać od analizy językowej. W angielskim słowie „outsourcing” dostrzegalna jest kombinacja trzech różnych pojęć – „outside”, „resource” i „using”. Tym samym można zaryzykować przetłumaczenie ich połączenia jako „używanie zewnętrznych zasobów” czy precyzyjniej: „korzystanie z zewnętrznych zasobów”. W branży stosuje się jednak angielskojęzyczne pojęcie outsourcingu.

Można długo wymieniać różne rodzaje i sposoby podziału outsourcingu, na przykład na:

  • pełny i selektywny,
  • kapitałowy i kontraktowy,
  • naprawczy, dostosowawczy i rozwojowy.

Pionierem outsourcingu był, podobnie jak w wielu innych dziedzinach biznesu, Henry Ford, który już na początku XX wieku dostrzegł, że w poszukiwaniu wydajności, efektywności i jakości warto rozważyć zaangażowanie osób i zespołów z zewnątrz. Innymi słowy, chodzi o to, żeby w poszczególnych aspektach działalności korzystać z pomocy podwykonawców.

Największe zalety outsourcingu

Dzięki outsourcingowi przedsiębiorstwo nie musi być rozrośnięte do niebotycznych rozmiarów. Rezygnacja z całych działów czy wielu etatowych stanowisk nie zawsze oznacza jednak ograniczanie działalności. Wiele firm świadczy bowiem usługi outsourcingowe, dlatego w organizacji mogą się pojawić osoby z zewnątrz, które zrobią to samo, ale nie są zatrudnione na stałe.
Outsourcing pozwala oszczędzać – wystarczy znaleźć najkorzystniejszą ofertę w danym obszarze. Poza tym nie trzeba angażować dużych środków w szkolenie pracowników, ponieważ stawiają się do pracy z niezbędnym know-how, za którego przekazanie odpowiada inny podmiot. Wystarczy wprowadzić takie osoby w realia firmy i od razu mogą przejść do działania.
Wreszcie outsourcing rozwija, a niekiedy wręcz ratuje przedsiębiorstwo. Doskonałym przykładem może być korzystanie z audytów zewnętrznych czy pomocy wyspecjalizowanych agencji. Przykładowo, w firmie X stwierdzamy, że nasze wyniki są katastrofalne, a nikt nie ma pomysłu, jak wyjść z kryzysu. W tej sytuacji pojawienie się, choćby na pewien czas, sztabu doświadczonych analityków i menedżerów może pozwolić podźwignąć się z kłopotów i wyjść na prostą. A „zespół ratunkowy” w tym czasie podpisuje umowę z kolejnym klientem w potrzebie.

Outsourcing w praktyce

Współcześnie outsourcing obejmuje bardzo wiele zadań, w związku z którymi jeszcze niedawno szukano by pracownika na etat. Jednym tchem można wymienić takie dziedziny jak księgowość, prawo, IT, marketing, szkolenia, finanse, controlling, obsługa klienta, logistyka, sprzątanie, ochrona. Zamiast kierowców zatrudnia się zewnętrzną firmę transportową. Zamiast księgowej zewnętrzne biuro rachunkowe. Zamiast ochroniarzy zewnętrzną agencję ochrony. Zapewne dostrzegasz takie współprace na każdym kroku. Co istotne, outsourcing w niektórych dziedzinach jest świadczony zdalnie, czego przykład stanowi wFirma.pl – narzędzia do księgowości i fakturowania online.