Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą może ustanowić w jej ramach swojego pełnomocnika. Od 1 stycznia 2013 r. pełnomocnik może zarządzać wpisami mocodawcy także w formie online.

Procedura zgłoszenia pełnomocnika online jest dokładnie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Po dokonaniu formalności plenipotent będzie mógł dokonywać online:

  • zgłoszenia zmiany wpisu oraz danych nieobjętych wpisem do CEIDG,
  • zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zgłoszenia wykreślenia wpisu w CEIDG.

Pełnomocnictwo online jest wygodnym rozwiązaniem, pozwalającym plenipotentowi zarządzać firmą swojego mocodawcy bez konieczności wychodzenia z domu. Minusem tej sytuacji jest tylko fakt, że zgodnie z przepisami samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem, natomiast organ przyjmujący wniosek nie ma obowiązku weryfikacji tego, czy pełnomocnik został wcześniej rzeczywiście ustanowiony. Trudno wobec tego wskazać sposób, pozwalający na ustalenie, czy czynność dokonana przez plenipotenta jest rzeczywiście ważna w świetle prawa.