Program województwa podkarpackiego na lata 2014 - 2020 stanowi obecnie najważniejsze narzędzie przeznaczone do realizacji polityki rozwoju regionu. Założenia inicjatywy odnoszą się do zdiagnozowanych potrzeb lokalnych mieszkańców, które w najbliższych siedmiu latach zostaną zaspokojone. Przede wszystkim chodzi o podniesienie konkurencyjności Podkarpacia, wspieranie przedsięwzięć biznesowych, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do usług telekomunikacyjnych i zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej. Budżet programu województwa podkarpackiego kształtuje się na poziomie 2, 11 mld euro. 50% środków zostanie przeznaczonych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na wykonanie działań w obszarze B+R, rozwoju technologicznego i świadczenia usług elektronicznych oraz na sektor energetyczny jako wsparcie w tworzeniu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Program województwa podkarpackiego - kto może zostać beneficjentem?

Każdy projekt, który zostanie objęty dofinansowaniem, jest szczegółowo opisany. W regulaminie przedsięwzięcia określone zostaną osoby lub podmioty, które po przystąpieniu do konkursu będą mogły ubiegać się o wykonanie określonych działań. Nałożenie pewnych ograniczeń na wykonawców projektów (np. konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych czy doświadczenia) będzie związane z utrzymaniem wysokiej jakości podczas wykonywania przedsięwzięć. Odbiorcami zrealizowanych działań będzie przede wszystkim społeczność lokalna, która powinna odnieść faktyczną korzyść ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

Beneficjenci programu województwa podkarpackiego:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,

 • jednostki samorządowe,

 • organizacje kulturowe, sportowe, turystyczne, pomocy społecznej,

 • Parki Narodowe,

 • Lasy Państwowe,

 • ośrodki zdrowia, szpitale,

 • organizacje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości,

 • organizacje badawcze, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, szkoły,

 • partnerstwa typu klastry, konsorcja, partnerzy społeczni, partnerstwa publiczno – prawne,     

 • organizacje non – profit i związki wyznaniowe.     

Program województwa podkarpackiego - przedsiębiorcy

Program województwa podkarpackiego składa się z 10. obszarów priorytetowych, wśród których znajduje się oś konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie swojej przygody z biznesem. Wsparcie przedsiębiorstw na Podkarpaciu będzie obejmowało:

 • inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową ośrodków naukowych współpracujących z biznesem,

 • udzielenie dotacji na przeprowadzenie procesów badawczych, mających na celu opracowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych,

 • przekazanie bonów na innowacje przyczyniające się do zwiększenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw z sektora MŚP,

 • zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii w firmach,

 • modernizacja zakładów produkcyjnych,

 • wsparcie we wprowadzaniu ulepszonych produktów i usług w przedsiębiorstwach,

 • wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

 • przeprowadzenie automatyzacji procesów biznesowych w e-handlu.

Podkarpaccy przedsiębiorcy mają wiele możliwości na pozyskanie środków umożliwiających rozwój prowadzonej działalności.

 

Ważne!

By uzyskać aktualne informacje dotyczące programu województwa podkarpackiego, zajrzyj na stronę ministerialną poświęconą Funduszom Europejskim bądź skontaktuj się z Głównym Punktem Informacyjnym, znajdującym się przy al. Ł. Cieplińskiego w Rzeszowie.