Województwo zachodniopomorskie kojarzone jest z letnim wypoczynkiem, klifowym wybrzeżem, Promenadą Gwiazd znajdującą się w Międzyzdrojach czy z najbardziej zielonym miastem w Polsce – Szczecinem. Jednak władze samorządowe nie zamierzają rozwijać tego regionu wyłącznie pod względem turystycznym. Regionalny program województwa zachodniopomorskiego, powstały przy wsparciu ze środków Funduszy Europejskich, zakłada realizację przedsięwzięć mających przyczynić się do poprawy konkurencyjności, spójności społecznej oraz dostępności przestrzennej województwa. Budżet programu województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 1,883 mld euro. Jak środki z Unii wpłyną na rozwój zachodniej części wybrzeża naszego kraju? 

Obszary wsparcia w programie województwa zachodniopomorskiego

W zatwierdzonym programie województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zostało określonych 10 osi priorytetowych. Realizacja przedsięwzięć, kwalifikujących się do poszczególnych obszarów wsparcia, będzie miała wpływ na rozwój północno-zachodniej części naszego kraju.

Osie priorytetowe programu województwa zachodniopomorskiego:

 • gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie,

 • gospodarka niskoemisyjna,

 • ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom,

 • naturalne otoczenie człowieka,

 • zrównoważony transport,

 • infrastruktura publiczna,

 • rynek pracy,

 • włączenie społeczne,

 • edukacja,  

 • pomoc techniczna.

 

Ważne!

Aktualne informacje o realizowanych projektach pozyskasz z Głównego Punktu Informacyjnego programu województwa zachodniopomorskiego, który znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Kuśnierska 12B w Szczecinie.

 

Instrumenty finansowe w programie województwa zachodniopomorskiego

Przedsiębiorcy oraz osoby planujące otworzyć pierwszą działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki i poręczenia. Zwrotne wsparcie finansowe możliwe będzie do pozyskania w ramach dwóch osi priorytetowych: gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie oraz rynek pracy.

Celem zastosowania instrumentów finansowych, funkcjonujących w programie województwa zachodniopomorskiego, będzie wsparcie przedsiębiorczości, innowacyjności, wdrażania nowatorskich rozwiązań biznesowych.  

Spodziewane efekty programu województwa zachodniopomorskiego

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć ma przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej regionu, polepszenia poziomu życia mieszkańców, wsparcia przedsiębiorczości i podejmowania nowych inicjatyw biznesowych. Oczekuje się, że w 2020 r., po zakończeniu programu województwa zachodniopomorskiego, zostaną osiągnięte następujące cele:

 • udzielenie wsparcia finansowego ponad 1900 przedsiębiorstwom,

 • utworzenia ponad 60 podmiotów przeznaczonych do produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii,

 • przeprowadzenie modernizacji energetycznej ponad 200 budynków,

 • zapewnienie pomocy dla dwóch obiektów świadczących usługi z zakresu gospodarowania odpadami,

 • odbudowa lub modernizacja 190 km dróg,

 • pomoc w znalezieniu pracy ponad 20 tys. bezrobotnym,

 • umożliwienie udziału 12 tys. studentom w stażach i praktykach,

 • przeprowadzenie rewitalizacji obszarów o łącznej powierzchni ponad 14 ha.

Plażowicze i turyści nie będą głównymi odbiorcami zrealizowanych projektów. Program operacyjny województwa zachodniopomorskiego będzie koncentrował się na zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. Przeprowadzone inwestycje przyczynią się do rozwoju regionu, co w konsekwencji będzie miało wpływ na zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa zachodniopomorskiego.