Każdy podatnik, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego podatku VAT, ma obowiązek corocznej kontroli wartości sprzedaży towarów lub usług. W przypadku gdy wartość aktualnego limitu podatkowego jest przekroczona, konieczne jest tak zwane przejście na VAT. Przepisy przewidują jednakże również inne sytuacje, w których zmiana rozliczeń podatkowych jest możliwa. Z początkiem roku zmianie uległy także kwoty limitów podatkowych. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, automatycznie objęci są zwolnieniem podmiotowym z VAT, jeśli tylko prognozowana przez nich wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, równowartości 150.000 złotych . W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w roku poprzednim była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 roku. Odpowiednio zasadę tę stosuje się również do właścicieli firm, którzy w roku 2010 rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tys. zł. liczy się na zasadzie proporcji. Ze zwolnienia podmiotowego można zrezygnować. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej powinno to jednak nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem|] VAT. Prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT można w ciągu pierwszego roku prowadzonej działalności także też stracić. Dzieje się tak, jeżeli rzeczywista kwota sprzedaży podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku przekroczy limit określony w artykule 113 ust. 1 ustawy o VAT, a więc wartość 150 tysięcy zł. Zobacz też:
Rozliczanie delegacji Rozwiązanie umowy na czas określony Rozwiązanie umowy zlecenia