Wszyscy przedsiębiorcy, korzystający ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, mają obowiązek corocznej kontroli wartości sprzedaży produktów oraz usług. Jeśli kwota aktualnego limitu podatkowego została przekroczona, konieczne jest tzw. przejście na VAT. Ustawodawca przewiduje również inne sytuacje, w których zmiana rozliczeń podatkowych jest możliwa. Z początkiem roku zmianie uległy także kwoty limitów podatkowych.

Na gruncie bieżących przepisów, podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, automatycznie objęci są zwolnieniem podmiotowym z VAT, jeśli tylko przewidywana przez nich wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, równowartości 150.000 złotych (art. 113 ust. 1 znowelizowanej 2 grudnia 2009r. ustawy o VAT).

Ze zwolnienia podmiotowego można zrezygnować. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie firmy powinno to jednakże nastąpić przed dniem przeprowadzenia pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem|] VAT. Jednocześnie, prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT można w ciągu pierwszego roku prowadzonej działalności również utracić. Dzieje się tak, jeśli faktyczna suma sprzedaży przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku przekroczy limit określony w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, a więc wartość 150 tysięcy złotych.

W 2011 r. właściciele firm, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w roku poprzednim była wyższa niż 100 tysięcy złotych i nie przekroczyła 150.000 złotych, mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Zasadę tę stosuje się też do właścicieli firm, którzy w roku 2010 rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tysięcy zł. liczy się na zasadzie proporcji.