Założenie przedsiębiorstwa, przeważnie łączy się z wykonaniem stosownych decyzji, dotyczące struktury organizacyjno - prawnej, pod którą prowadzona będzie działalność gospodarcza. Do wyboru przyszłych osób wykonujących działalność gospodarczą jest samodzielna działalność gospodarcza, potocznie nazywana również działalnością jednoosobową, cywilna, komandytowa, jawna, partnerska i spółka kapitałowa. Od tej decyzji zależy późniejsza forma opodatkowania przedsiębiorstwa. Podatnik ma możliwość wybrać podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Podatkiem tym są opodatkowane przychody pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych oraz wszystkie dochody, niezależnie od sposobu ich uzyskania. Właściciel działalności gospodarczej dokonuje wyboru w jaki sposób opodatkuje swój przychód. Można wybrać główna zasada opodatkowania, polegającej na opodatkowaniu według stawek progresywnych, zwiększających się w zależności od wysokości pozyskanego dochodu w danym roku podatkowym oraz opodatkowanie liniowe, równej aktualnie 19% podstawy opodatkowania. Wyboru podatku liniowego można dokonać w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego oświadczenia na piśmie. Zobacz też:
zfa kod tytułu ubezpieczenia zus jak obliczyć podatek dochodowy