W odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze przygotowany został program wsparcia dla firm z sektora MSP. Dzięki niemu, od marca 2013 roku mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy mogą otrzymać od państwa gwarancje na zabezpieczenie kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności swojej firmy.

Czym dokładnie jest gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis to wsparcie dla firm z sektora MSP udzielane przez Skarb Państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą szybciej i taniej otrzymać kredyt w bankach komercyjnych. Na czym dokładnie polega ten mechanizm?

Gwarancja de minimis jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca z różnych przyczyn nie dotrzymał terminów spłat określonych w umowie kredytowej. W sytuacji, gdy przedsiębiorcy powinie się noga, gwarant (BGK) spłaci za niego resztę zobowiązań. Dzięki temu bank komercyjny ma pewność, że otrzyma z powrotem wypłacone środki. To z kolei przyczynia się do większej elastyczności - czy też złagodzenia - wymagań stawianych potencjalnemu kredytobiorcy, w związku z czym na kredyt mogą liczyć nawet bardzo młode firmy, czy też te, które nie posiadają właściwych zabezpieczeń.

Należy podkreślić, iż bank-gwarant zachowuje prawo do dochodzenia roszczeń od przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy do wypłaty gwarancji rzeczywiście by doszło. Oznacza to, iż właściciel firmy będzie musiał spłacić zaciągnięte zobowiązanie, jednak nie bezpośrednio u kredytodawcy, ale zgodnie z warunkami ustalonymi przez BGK.

Co więcej, gwarancja de minimis nie jest zwykłą gwarancją. Wyróżnia ją to, iż została ona połączona z pomocą przyznawaną przez państwo (w ramach pomocy de minimis) i dzięki temu przyznawana jest na szczególnych, preferencyjnych warunkach (jeżeli chodzi o koszt całej operacji).

Dzięki poręczeniu państwa właścicielom firm łatwiej jest otrzymać potrzebne środki i dodatkowo - warunki takiego kredytu są korzystniejsze niż w przypadku zwykłych pożyczek. Dlaczego? Po pierwsze - przedsiębiorstwo nie musi angażować własnego majątku jako zabezpieczenia dla banku. Po drugie - gwarancja państwa to ważny argument dla banków, które są wyjątkowo ostrożne w finansowaniu biznesów, szczególnie tych młodych, w czasie spowolnienia gospodarczego.

Zasady gwarancji de minimis

Gwarancja de minimis nie jest przyznawana wszystkim firmom, na każdych warunkach. Zgodnie z założeniami programu, kredyt z takim zabezpieczeniem może otrzymać tylko firma z sektora MSP. Co więcej, objęte są nią jedynie środki przeznaczone na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, a więc przeznaczane m.in. na zapłatę faktur za zakupione towary i materiały, uregulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego lub ZUS-u.

Gwarancja de minimis udzielana jest na maksymalnie 27 miesięcy. Obejmuje do 60 proc. udzielonego kredytu obrotowego i nie może przekroczyć 3,5 mln złotych. Zabezpieczenie to nie odnosi się do odsetek oraz kosztów udzielenia kredytu (jak np. prowizja czy opłata za prowadzenie konta).

Gwarancja de minimis musi być zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym przez przedsiębiorcę. Co więcej, jeśli zostanie udzielona jeszcze w 2013 roku, właściciel firmy nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, a w kolejnym roku zapłaci 0,5 proc. wartości gwarancji tytułem prowizji.

Do którego banku po kredyt z gwarancją?

Obecnie przedsiębiorcy po kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis mogą zgłosić się do następujących banków:

 • PKO Bank Polski,
 • BRE Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • Grupa BPS,
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa,
 • BOŚ Bank,
 • Raiffeisen Bank Polska,
 • Getin Noble Bank,
 • Idea Bank,
 • Toyota Bank Polska,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Alior Bank,
 • Bank Pekao,
 • Bank Handlowy,
 • Bank Millenium,
 • Bank BGŻ,
 • Invest-Bank,
 • FM Bank,
 • Deutsche Bank PBC.