Płatnicy podatku, posiadający w swoim przedsiębiorstwie auta, zaliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa, mają możliwość starać się o odliczenie VAT od paliwa. Tak też odbywa się w przypadku leasingu samochodów. Warto zatem wiedzieć jaki procent zwrotu przypada za wspomniany powyżej zakup a także co jeszcze można odliczyć.

Prawo do odliczenia podatku VAT za zakup paliwa silnikowego przysługuje podatnikom, których koszt ten jest związany z działalnością opodatkowaną podatnika oraz których tenże wydatek wliczany jest do kosztów osiągania przychodów. Warunek niniejszy wyłącza możliwość odliczenia podatku VAT w sytuacji działalności wykonujących czynności zwolnione z podatku. Przedsiębiorstwa spełniające wyżej wymieniony wymóg, umożliwiające uzyskanie zwrotu podatku za zakup paliwa, zmuszone są także do okazania dowodu zakupu, czyli oryginalnej faktury VAT za określony zakup. Faktury te są podstawą do uznania słuszności odliczenia. W sytuacji pojazdów osobowych, nieprzekraczających 3,5 tony, wchodzących w środki trwałe firmy, istnieje możliwość odliczenia 60% VAT, ale jedynie do kwoty 6 000zł. W sytuacji leasingu, trzeba więc prowadzić zestawienie, w którym rejestrowane będą zakupy paliwa po to, by systematycznie sprawdzać, kiedy przekroczony zostanie powyższy limit. Auta ciężarowe albo też auta z atestem producenta albo importera (tzw. auta z kratką) mogą odliczyć 100% podatku VAT za zakup paliwa. Auta te powinny jednak spełniać określone przez prawo normy techniczne, poświadczone badaniem technicznym w stacji kontroli pojazdów. Za co jeszcze istnieje możliwość odliczenia 100% VATu? Lista jest dość długa. Są to:

• Kupno płynu hamulcowego i części zamiennych,

• Montaż instalacji gazowej,

• Usługi serwisowe,

• Przeglądy techniczne i wymiana oleju,

• Konserwacja, mycie, przeglądy i kupno niektórych produktów, innych niż paliwo (np. olej),

• Koszt naprawy powypadkowej,

• Centralny zamek