Coraz więcej przedsiębiorstw zajmuje się prowadzeniem windykacji online. W zaskakującym tempie rośnie także liczba klientów tych portali. W czym tkwi sukces popularności tych stron? Platformy windykacyjne online są dużo chętniej wybieraną alternatywą poszukiwania pomocy prawnej. Zapewne, nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż przy tego rodzaju stronach funkcjonują też i fora, . I co najważniejsze, wszystko to jest całkowicie darmowe, a to z kolei niebywała zachęta dla osób , których nie stać na wynajęcie prawnika. W dobie rozwoju i późniejszych kryzysowych momentów dla małej i mikro przedsiębiorczości dużą rolę ma informacja i porada prawna dotyczącą ściągalności zobowiązań finansowych. Tak i dłużnicy, jak i prywatni wierzyciele potrzebują porad dotyczących egzekucji długów. Właśnie to dają im specjalistyczne platformy internetowe. Na ich portalach znaleźć można informacje dotyczące:
 • mediacji prowadzonej pomiędzy stronami należności
 • procesu przedawnienia długów
 • sposobów zabezpieczania majątku przed wierzycielami
 • ochrony wierzytelności
 • wysokości odsetek ustawowych oraz urzędowych
 • uprawnień dłużników i wierzycieli
 • postępowań komorniczych
 • sposobu prowadzenia egzekucji wobec dłużników
 • pisania pism ugodowych miedzy dłużnikiem a wierzycielem
 • sposobów unikania tak zwanych „trudnych długów”
 • postępowań sądowych
 • długów podatkowych i procederu ich egzekucji
 • postępowań polubownych
 • długów ZUS-owskich oraz sposobu ich egzekucji
 • pozbycia się długów
 • pisania pozwów sądowych
 • pisania pism kierowanych do dłużnika , bądź komornika
 • możliwości uniknięcia odpowiedzialności finansowej za zobowiązania
 • Krajowego Rejestru Dłużników