Urzędy pracy przyznają niezwrotne wsparcie finansowe dla chętnych, którzy planują założyć działalność. Jednorazowe dotacje na otwarcie firmy to alternatywa do działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyznawane dotacje są bezzwrotne, a wyłącznym warunkiem staje się prowadzenie firmy przez co najmniej 12 miesięcy od momentu przyznania pieniędzy. Wielkość dotacji, jaka może być przyznana jednej osobie, nie może przekroczyć 6-krotności średniego wynagrodzenia. W zeszłym roku maksymalna suma, którą można było dostać to 17900 PLN. Możliwości rozdysponowania środków pieniężnych jest zdecydowanie więcej, niż w sytuacji działania 6.2 POKL. Zasadnicza różnica opiera się na sposobności finansowania kosztów środków obrotowych. Trochę mniej restrykcyjnie, mimo to również z procentowym ograniczeniem, brany pod uwagę jest temat auta dostawczego oraz ciężarowego. Wsparcie z PUPu skierowane jest przede wszystkim do zainteresowanych, którzy zamierzają uruchomić firmę w branży handlowej oraz usługowej. Zwłaszcza dlatego, że te branże posiadają małe szanse na otrzymanie dotacji z działania 6.2 POKL. Dotacje przyznawane są wszystkim zainteresowanym, do momentu wyczerpania limitów pieniężnych. Decyduje więc kolejność zgłoszeń. W niektórych UP przyznanie wsparcia, powiązane jest z koniecznością szkolenia z obszaru zarządzania i prowadzenia firmy. Polecamy:
netto brutto kalkulator