Piled polish banknotes and scattered polish coins.Urzędy pracy przyznają niezwrotne dotacje dla osób, które mają zamiar założyć firmę. Jednorazowe dotacje na podjęcie firmy to przeciwwaga do działania 6.2 POKL. Przydzielane dotacje są bezzwrotne, a wyłącznym warunkiem staje się prowadzenie firmy przez co najmniej 12 miesięcy od momentu przyznania dotacji. Wielkość dotacji, przyznawanej jednej osobie, nie może przewyższyć 6-krotności średniego wynagrodzenia. W zeszłym roku maksymalna kwota, jaką można było otrzymać to 17900 PLN. Możliwości przeznaczenia dotacji jest zdecydowanie więcej, niż w przypadku działania 6.2 POKL. Zasadnicza różnica polega na możliwości finansowania kosztów środków obrotowych. Trochę mniej restrykcyjnie, choć także z procentowym ograniczeniem, traktowany jest temat auta dostawczego oraz ciężarowego. Wsparcie z PUPu skierowane jest zwłaszcza do zainteresowanych, którzy mają zamiar otworzyć firmę w branży handlowej oraz usługowej. Zwłaszcza dlatego, że te sektory mają znikome szanse na otrzymanie dotacji z działania 6.2 POKL. Dotacje przyznawane są wszystkim osobom, które są zainteresowane, do momentu wyczerpania limitów finansowych. Decyduje zatem kolejność zgłoszeń. W niektórych urzędach pracy przyznanie dotacji, wiąże się z koniecznością szkolenia z obszaru zarządzania oraz prowadzenia firmy.