Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę zaliczkową ma możliwość odliczyć podatek na niej wykazany w okresie, w którym dokument został odebrany. Faktura zaliczka jest specjalnym rodzajem faktury, która jest tworzona w sytuacji dostania zaliczki za towar, albo usługę. Faktura ta koniecznie musi posiadać standardowe fragmenty normalnej faktury i posiadać oznaczenie 'zaliczkowa'. Faktura tego rodzaju nie jest kosztem przy liczeniu podatku od dochodu, ale można ją uwzględnić w rejestrze VAT. Fakturę sporządza się również 7 dni od dnia, w którym wzięto zaliczkę. Do wypisywania faktur zaliczkowych najbardziej nadaje się program do faktur stworzony przez mediait. Jest to naprawdę fajny program, który odnaleźć można w przeglądarce www. Faktura końcowa VAT, to kończąca faktura zaliczkowa VAT. Od typowej zaliczki wyróżnia się tym, że należy ją wrzucić do ewidencji przychodów. O ile zapotrzebowanie tyczy się usługi bądź ładunku objętych różnymi stawkami VAT, musimy adekwatnie do treści zamówienia podsumować podatek. O ile zainkasowane wpłaty są całością zamówienia, winno się wystawić fakturę zaliczkową końcową, którą winno się zaksięgować do KPiR. Jeżeli zaliczki będą większe od zamówienia, musimy sporządzić korektę faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa musi zawierać historię wszystkich wcześniej wpłaconych zaliczek,a także charakterystykę zamówienia. Pozycja faktury VAT musi posiadać takie dane: * Ilość, * Cenę netto X ilości,, * Cenę netto, * Stawkę podatku, * Opis towaru, * Wartość brutto, * Kwotę podatku Faktura zaliczkowa winna zawierać dane takie jak: * Nr faktury np. FVS 6/4/2009,, * Dzień, miesiąc, rok wystawienia dokumentu sprzedaży, * Dane sprzedającego, * Dane nabywcy, * Stawki podatku z wartościami, * Kwotę brutto