Według raportu Doing Business, warunki na rozwój firmy w Polsce są lepsze od 153 krajów świata. Kraj nad Wisłą zajął 32. miejsce w rankingu, wyprzedzając tym samym takie państwa, jak Hiszpania, Peru czy Włochy. Czy nowi przedsiębiorcy będą musieli płacić więcej w 2015 roku? Czy łatwiej będzie otrzymać dotację na założenie firmy?

Założenie firmy a wyższe składki ZUS

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z 1680 zł do 1750 zł brutto i, co za tym idzie, wzrostem stawki średniego wynagrodzenia do 3959 zł, składki odprowadzane przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą wyższe niż w roku ubiegłym.

Wynika to z tego, że składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszą 60% kwoty średniego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się założyć firmę w 2015 roku, za ubezpieczenie emerytalne i rentowe zapłacą 180,33 zł. Do tej kwoty zostanie doliczona jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, która zostanie przedstawiona dopiero po podsumowaniu IV kwartału 2014 roku, niemniej powinna być nieznacznie wyższa od ubiegłorocznej (270,40 zł). Początkujący przedsiębiorcy będą musieli się liczyć z comiesięcznymi przelewami na kwotę blisko 450 zł.

Założenie firmy a kapitał początkowy

Brak kapitału początkowego to główny problem zaczynających przedsiębiorców, dlatego warto zapoznać się z warunkami przyznawania dotacji na założenie firmy. Trudniej będzie uzyskać dofinansowanie w programach krajowych na zakup nowych urządzeń czy technologii,  dlatego też częściej wykorzystane zostaną instrumenty zwrotne i mieszane. Polityka Unii Europejskiej w ramach wspierania przedsiębiorców rzadziej będzie przyznawała bezzwrotne pożyczki. W zamian oferować będzie niskooprocentowaneza pożyczki. O bezzwrotną pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy związani z sektorem łączącym biznes i naukę. Polityka ta ma służyć nasileniu innowacyjności, a także podnieść konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został zastąpiony programem Inteligenty Rozwój. Na dotacje z niego będą mogły liczyć przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy zatrudniające więcej niż 250 osób będą mogły skorzystać z dotacji w znacznie ograniczonym dostępie.

Projekt Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie kierowany jest do studentów ostatnich lat studiów, absolwentów, poszukujących pracy w czasie 48 miesięcy od otrzymania dyplomu, oraz osób bezrobotnych. W ramach tego programu przyszli przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania na założenie firmy oraz preferencyjnej pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, jeśli stanowisko powstało w firmie, która skorzystała z dofinansowania w ramach projektu.

Dzięki wprowadzeniu programu REFIT, nowym przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać dotację z UE na rozwój firmy. Komisja Europejska poinformowała, że dzięki nowym przepisom zostaną ograniczone formalności administracyjne - co zwiększy dostęp do dotacji i pozwoli na tworzenie przez państwa członkowskie nowych programów mających na celu wsparcie finansowe przedsiębiorców.

Założenie firmy - 115 milionów na nowe przedsiębiorstwa

Bank Gospodarstwa Krajowego końca 2014 roku oferuje pożyczki na preferencyjnych zasadach na kwotę 75 tys. na założenie działalności gospodarczej i 22 tys. na stworzenie nowego miejsca pracy. Natomiast w 2015 roku 115 mln zł ma zostać przeznaczone na program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie. Fundusz pracy przewiduje powiększenie tych środków, jeżeli Polacy wyrażą większe zainteresowanie uczestnictwem w projekcie. Dzięki tym środkom finansowym w Polsce może powstać ok. 6 tys. nowych firm

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej przedstawił, że w 2012 w Polacy założyli 327 tys. firm, w 2013 powstało 352 tys. nowych przedsiębiorstw (wzrost o 7,6%), natomiast według ostatnich informacji podanych przez CEIDG, w 2014 roku powstało 345 tys., czyli znacznie mniej niż w roku ubiegłym. Jak statystyki będą wyglądać w styczniu 2016 roku? Na razie ekonomiści przewidują tendencję spadkową, co wiąże się z jeszcze niewystarczającym wsparciem państwa na założenie własnej działalności gospodarczej.