Ośmiogodzinny, podstawowy wymiar pracy to często za mało. Pracownicy niejednokrotnie muszą, a czasem - chcą zostawać po godzinach, uzyskując tym samym dodatkowe fundusze. Warto wiedzieć, w jaki sposób wynagrodzenie za nadgodziny jest regulowane w przepisach. Zgodnie z art. 151 kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych uznaje się pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Co do zasady, wymiar pracy w tygodniu wynosi 40 godzin, zakładając pracę po 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Wraz z nadgodzinami, taki czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin. Za pracę w godzinach nadliczbowych obok normalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek. Wynosi on:
  • 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nocnych, niedziele i święta (niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem), w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto,
  • 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu, niż opisany w punkcie powyższym.