Prawidłowo funkcjonujący kraj, dba o swoich obywateli. W tym celu korzysta z rozbudowanego systemu socjalnego, który, jeśli jest dobrze pomyślany, otwiera nad mieszkańcami parasol bezpieczeństwa. Obywatele tego państwa korzystać mogą z przeróżnej pomocy, także pieniężnej. Pomoc ta to tak zwane zasiłki. Zasiłkiem jest specyficzny rodzaj pomocy materialnej (przeważnie finansowej) udzielanej przez instrumenty władzy państwowej (instytucje oraz organizacje non-profit). W naszym kraju zasiłki dawane są przez adekwatne, w nawiązaniu do miejsca zamieszkania mieszkańca kraju, gminy, które, w celu rozprowadzenia pomocy, pomagają sobie MOPS-ami i ZUS-em. Jest wiele typów zasiłków, które może dawać nasz kraj. Są to między innymi:
• Zasiłek macierzyński,
• Zasiłek pielęgnacyjny,
• Zasiłek chorobowy,
• Zasiłek rodzinny,
• Zasiłek pogrzebowy
• Zasiłek dla bezrobotnych oraz wiele innych
 
 
Niżej, pokrótce, opisany zostanie zasiłek macierzyński.Zasiłkiem macierzyńskim zwiemy specyficzny typ pomocy finansowej, który występuje w chwili:
Wzięcie pod opiekę dziecka do lat 7 lub w przypadku dziecka do lat 10, wobec którego użyte było odroczenie obowiązku szkolnego (wyjątek stanowi profesjonalna rodzina zastępcza),
Gdy ojciec dziecka lub inna pokrewna (ubezpieczona) osoba, odchodzi z pracy oraz podejmuje się opieki nad dzieckiem, którego matka zostawiła lub umarła,
Urodzenia dziecka,
Gdy ojciec dziecka, którego matka po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, podjęła decyzję by powrócić do pracy, bierze na siebie sprawowanie dalszej opieki nad nim w ramach przysługującego matce urlopu macierzyńskiego,
Gdy zatrudniona przyjęta do pracy na umowę o pracę, na czas powyżej 1 m-ca, odkrywa, że jest w ciąży, mimo to będąc w stanie błogosławionym, nie może w dalszym ciągu wykonywać pracy (umowa jest przedłużona do czasu porodu) Należy pamiętać, iż prawo do zasiłku przysługuje wyłącznie osobom, które podlegają polisie chorobowej. Zatrudniona, która wydała na świat dziecko, a została zwolniona z powodu ogłoszenia bankructwa firmy albo likwidacji pracodawcy, ma prawo zasiłku macierzyńskiego na standardowych warunkach (przedłuża się ubezpieczenie chorobowe). Tak samo dzieje się w przypadku, kiedy w wyniku upadku albo likwidacji działalności, kobieta, będąca w ciąży, traci prawo do ubezpieczenia chorobowego (traci zatrudnienie). W powyższej sytuacji przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wielkości zasiłku macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2010 roku przedłużeniu uległy urlopy macierzyńskie, podczas których podejmować można zasiłek macierzyński. Aktualnie jest to:
• 20 tygodni (140 dni) w przypadku wydania na świat 1 dziecka podczas jednego porodu
• 31 tygodni (217 dni) w przypadku wydania na świat 2 dzieci podczas jednego porodu
• 33 tygodni (231 dni) w przypadku wydania na świat trojga dzieci podczas jednego porodu• 35 tygodni (245 dni) w przypadku wydania na świat czworga dzieci podczas jednego porodu
• 37 tygodni (259 dni) w przypadku wydania na świat pięciorga i więcej dzieci podczas jednego porodu
 
Obecnie, prawodawstwo przewiduje także jednorazowy zasiłek w przypadku wydania na świat dziecka. Tzw. becikowe należy się matce w czasie do 3 m-cy po wydaniu na świat dziecka. Jego wielkość to 1tys. zł.