Pomysły na produkt czy usługę muszą mieć odzwierciedlenie w faktycznych potrzebach klienta. Projekty muszą więc bazować na danych, a nie na domysłach. Jak je zdobyć i stworzyć produkt odpowiadający oczekiwaniom odbiorców? Pomoże w tym myślenie projektowe, czyli tzw. design thinking.

Design thinking – na czym polega?

Design thinking to biznesowe podejście projektowe, które przebiega w 5 etapach w następującej kolejności:

  • empatia – odnajdywanie potrzeb i problemów klienta (np. za pomocą badań w postaci wywiadu indywidualnego);
  • definiowanie – analiza otrzymanych informacji dotyczących potrzeb i problemów i wyciąganie z nich wniosków (na tym etapie pomocne będzie stworzenie tzw. person);

  • generowanie pomysłów na konkretne rozwiązania poszczególnych problemów;
  • prototypy – wstępne urzeczywistnienie pomysłów za pomocą prostych materiałów;
  • testowanie kilku prototypów w naturalnym środowisku, następnie ich ocena, a w efekcie – wybór najlepszego, na którym skupi się dalsza praca. Pozytywne zakończenie fazy testów jest równoznaczne z wypuszczeniem pełnowartościowego już produktu na rynek.

Poprawna realizacja etapów design thinking – metody badań

Metody badań dzielą się przede wszystkim na:

  • ilościowe (odpowiadające na pytanie „ile?”, np. ile procent ankietowanych uznaje dane rozwiązanie za przydatne),
  • jakościowe (odpowiadające na pytanie „dlaczego?”, bazujące na pytaniach otwartych czy eksperymentach).

Design thinking – podsumowanie

Design thinking to model pracy nad projektem, który zakłada skupienie na potrzebach odbiorcy udowodnionych wiarygodnymi badaniami. Dzięki takiemu podejściu możemy być spokojni o to, że dany produkt przyjmie się wśród klientów, co oznacza, że nasza praca się nie zmarnuje i przyniesie oczekiwane zyski.