Czy pracodawca ma obowiązek oddać mi dzień wolny za święto przypadające w weekend?

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego na święto przypadające w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela.

W związku z tym pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Obowiązek ten wynika z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku o sygnaturze akt K 27/11 zgodnie z którym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.

Święta wypadające w sobotę w 2016 i 2017 roku

W roku 2016 żadne święto nie przypada w sobotę.

W 2017 roku to jeden dzień:

  • 11 listopada 2017

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, należy oddać pracownikowi w okresie rozliczeniowym jaki obowiązuję dany zakład pracy. 

Cały artykuł znajdziesz w serwisie Poradnik Pracownika » Dzień wolny za święto