Firma Przyjazna Klientowi oraz Inwestor w Kapitał Ludzki

Warszawa | 29 stycznia 2020

29 stycznia 2020 roku odbędzie się oficjalna Gala wieńcząca cykliczne całoroczne programy badawcze: Firma Przyjazna Klientowi oraz Inwestor w Kapitał Ludzki.

Godła Firma Przyjazna Klientowi oraz Inwestor w Kapitał Ludzki mają szczególne znaczenie. Nadają je bowiem sami klienci oraz pracownicy firm, którzy oceniają różne aspekty współpracy z przedsiębiorstwem.

Programy Inwestor w Kapitał Ludzki oraz Firma Przyjazna Klientowi posiadają długoletnią tradycję. Pierwszy z nich obecny jest na polskim rynku od 18 lat, drugi – od 16 lat. Przez te wszystkie lata rynek zmieniał się, modyfikacji uległy także warunki otrzymania każdego z wyróżnień. Niezmiennie jednak pozostają one odznaczeniami niezależnymi i trudnymi do zdobycia. By otrzymać certyfikat Firma Przyjazna Klientowi lub/i Inwestor w Kapitał Ludzki, podmioty zgłaszające się do programów muszą przejść szczegółowy proces badawczy i spełnić określone w nim standardy. Certyfikatami są wyróżnione firmy, w których zadowoleni klienci lub pracownicy zdecydowanie przeważają nad osobami mającymi zastrzeżenia do któregoś z ocenianych aspektów działalności przedsiębiorstwa (tj. komunikacja, jakość usług, relacje, zadowolenie ze współpracy itd.).

Programy badawcze mają formę cykliczną i są organizowane przez agencję badawczą Experience Institute (do niedawna funkcjonującą z ramienia Fundacji Digital Knowledge Observatory). Do każdego z nich firmy mogą zgłaszać się przez cały rok, natomiast coroczna styczniowa Gala jest zwieńczeniem każdej edycji.

Informacje o Laureatach pojawią się po wręczeniu nagród 29 stycznia 2020. 24 firm odbierze certyfikat Firma Przyjazna Klientowi. Natomiast certyfikatem Inwestor w Kapitał Ludzki nagrodzonych zostanie 9 pracodawców.

Patronami honorowymi wydarzenia są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Organizatorem programów Inwestor w Kapitał Ludzki oraz Firma Przyjazna Klientowi jest Experience Institute, niezależna agencja badawcza, zajmująca się problemami przedsiębiorczości, marketingu, HR, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Już teraz można się zgłaszać do kolejnej edycji obu Programów.

Informacje o Programach znajdują się na stronach internetowych.

Inwestor w Kapitał Ludzki: https://inwestorwkapitalludzki.pl/ 

Firma Przyjazna Klientowi: https://firmaprzyjaznaklientowi.pl/