Posiadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej – znanego powszechnie jako tzw. numer NIP – pozwala na szybkie zlokalizowanie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Jest to konieczne np. podczas weryfikowania kontrahentów w ramach obowiązującej od dnia 1 września 2019 roku Białej Listy podatników VAT. Jak sprawdzić działalność gospodarczą po numerze NIP? Wbrew pozorom, zadanie to jest bardzo proste do zrealizowania.

Co to jest numer NIP? Podstawowe informacje

NIP to składający się z dziesięciu cyfr Numer Identyfikacji Podatkowej. Jest on unikalny dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Przedsiębiorca uzyskuje swój NIP podczas zakładania firmy. Aby otrzymać Numer Identyfikacyjny Podatnika, należy złożyć formularz NIP-3 w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo dla siedziby tworzonej działalności gospodarczej.

Wyszukiwanie działalności gospodarczej po Numerze Identyfikacji Podatkowej – dawniej a obecnie

W ubiegłych dziesięcioleciach, kiedy technologie internetowe nie były tak rozbudowane jak obecnie, zweryfikowanie Numeru Identyfikacji Podatkowej wymagało składania stosownych pism do Urzędu Skarbowego. Zadanie to było przede wszystkim czasochłonne. A przecież, jak wiadomo, osiąganie zysków w biznesie nie wynika z wypełniania licznych urzędowych formalności, lecz nawiązywania kontaktów z nowymi kontrahentami itd.

Ku wielkiemu zadowoleniu, w obecnych czasach zadanie to zostało znacznie uproszczone. Nie trzeba już wysyłać pism czy kontaktować się z urzędnikami, by móc zweryfikować daną działalność gospodarczą po numerze NIP. Wręcz przeciwnie – zadanie to można zrealizować z użyciem internetowych baz danych.

Podstawowym sposobem na znalezienie przedsiębiorstwa z użyciem jego Numeru Identyfikacji Podatkowej jest baza CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zaletą tego rozwiązania jest:

  • dostęp do aktualnej bazy danych,
  • bezpłatny charakter usługi,
  • prostota obsługi oraz fakt, że nie trzeba instalować żadnej aplikacji – dostęp do bazy jest możliwy poprzez stronę internetową, bez konieczności zakładania konta. Wyszukiwarka NIP jest niezwykle intuicyjna. Aby móc skorzystać z jej funkcjonalności, wystarczy posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat funkcjonowania komputera oraz aplikacji internetowych.

Jak sprawdzić działalność gospodarczą po numerze NIP? Program księgowy także rozwiąże ten problem

Choć może nie się wydawać oczywiste, to w rzeczywistości można wyszukać kontrahenta po numerze NIP bez konieczności korzystania z wyszukiwarki umieszczonej na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Cel ten można osiągnąć także w inny sposób – wystarczy wykorzystać program do księgowości. Jest to przede wszystkim rozwiązanie bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga ono przelogowywania się między programem księgowym a przeglądarka internetową. Opisywana metoda świetnie  sprawdzi się podczas księgowania faktur.