Słowo „spółka” kojarzy się w powszechnie ze współpracą co najmniej dwóch odrębnych podmiotów. Czy oznacza to, że utworzenie jednoosobowej spółki nie jest możliwe w świetle polskiego ustawodawstwa? Wręcz przeciwnie – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to rozwiązanie, po które sięga w ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorców. W jaki sposób odbywa się rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. online? Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w czasie pandemii Covid-19, która ograniczyła działalność organów administracji publicznej.

Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. - jak zrobić to online?

Jednoosobowa spółka z o.o. to dość nietypowy sposób organizacji przedsiębiorstwa. Od „standardowej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odróżnia ją między innymi brak możliwości korzystania z preferencyjnych składek ZUS. Z drugiej strony, jedyny wspólnik spółki odpowiada w większości sytuacji jedynie do wysokości wniesionego wkładu własnego.

Specyfika tej formy organizacyjno-prawnej nie zmienia faktu, że prowadzenie firmy to wciąż ciężka praca już od początków przygody z biznesem. Taki stan rzeczy oznacza, że z pewnością dobrą informację dla przedsiębiorców stanowi fakt, że w obecnych czasach można zrobić to wyłącznie online. Rozwiązanie stosowane w latach poprzednich, czyli rejestracja w formie tradycyjnych, nie jest już możliwe od dnia 1 lipca 2021 roku.

W jaki sposób można przeprowadzić rejestrację? Czynności tej można dokonać na dwa sposoby, tzn. wykorzystując internetowy Portal Rejestrów Sądowych bądź Portal S24.

Portal Rejestrów Sądowych

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że Portal Rejestrów Sądowych to rozszerzona, elektroniczna wersja Krajowego Rejestru Sądowego. Oprócz rejestru KRS, Portal obejmuje także m.in. Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ponadto, portal ten pozwala – oprócz złożenia wniosku o wpis do KRS – także na edycję pierwotnych danych dotyczących adresu spółki, składu zarządu itd. lub wykreślenie podmiotu.

System S24

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na to drugie rozwiązanie, ponieważ system S24 pozwala na skorzystanie z gotowych szablonów (wzorców) umowy. Można posiłkować się tym wsparciem, jeśli nie zakładamy żadnych niestandardowych rozwiązań prawnych w statucie spółki. Zaletą platformy jest z pewnością brak konieczności posiadania specjalnych uprawnień itd. Wystarczy założyć bezpłatne konto, aby móc przystąpić do procesu rejestracji. 

Wybierając S24, należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Dostępność gotowych szablonów jest wprawdzie zaletą, ale system nie przewiduje niestandardowych zapisów w umowie spółki. Jeśli przedsiębiorca takie planuje – konieczne będzie zarejestrowanie spółki z pomocą notariusza. Obowiązkowe jest także posiadanie podpisu elektronicznego (ewentualnie profilu zaufanego ePUAP) w celu podpisania dokumentu lub edycji wprowadzonych danych w toku prowadzonej działalności.

Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. to nie wszystko!

Należy pamiętać, że rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. to nie ostatni krok związany z utworzeniem przedsiębiorstwa. Oprócz tego należy zadbać również o takie aspekty jak na przykład złożenie formularza NIP-8 do Urzędu Skarbowego oraz wybór formy opodatkowania