Kalendarz przedsiębiorcy - Marzec 2014

Data

Dzień tyg.*

Opis

Znacznik

07.03.

PT

podatek opłacany w formie karty podatkowej

PIT

07.03.

PT

termin złożenia deklaracji AKC-P i opłacenia akcyzy na rachunek właściwej izby celnej - dotyczy samochodów, które sprzedano w lutym

Inne

10.03.

PN**

termin złożenia i opłacenia składek z deklaracji ZUS-DRA (przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników)

ZUS

17.03.

PN**

termin złożenia i opłacenia składek z deklaracji ZUS (przedsiębiorca zatrudniający pracowników)

ZUS

17.03.

PN**

złożenie informacji podsumowującej VAT-UE (jeżeli składana jest w wersji papierowej)

VAT

17.03.

PN**

termin płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby fizyczne (I rata)

Inne

20.03.

CZ

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty (zasady ogólne, podatek liniowy)

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty

PIT

20.03.

CZ

- zaliczka na podatek dochodowy za zatrudnionych pracowników PIT-4

- zryczałtowany podatek PIT-8A za zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie o wartości umowy nie przekraczającej 200 zł

PIT

25.03.

WT

- podatek od towarów i usług + deklaracja VAT-7

VAT

25.03.

WT

- złożenie informacji podsumowującej VAT-UE (jeżeli składana jest w wersji elektronicznej)

- złożenie deklaracji VAT-8

- złożenie deklaracji VAT-9M

VAT

31.03.

PN

złożenie deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy za wyroby, które zostaną wyprodukowane w kwietniu

Inne

31.03.

PN

termin uiszczenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w 2014 roku (płatne z góry)

Inne

* Dni tygodnia:

PN - poniedziałek

WT - wtorek

ŚR - środa

CZ - czwartek

PT - piątek

** Ustawowy termin (15 dnia miesiąca) przypada na sobotę