Czy wiesz do kogo kierujesz swoją ofertę? Kim są odbiorcy Twoich usług? Zanim rozpoczniesz działania marketingowe, mające na celu zdobycie jak największej ilości klientów, zastanów się kto kryje się pod pojęciem współczesny konsument. Prawidłowe określenie grupy docelowej ma decydujący wpływ na budowanie oferty produktów i usług.

Stary - nowy współczesny konsument

Najpopularniejsze zróżnicowanie grup docelowych opiera się na wieku odbiorców. Wspólna data urodzenia wiąże się z podobnym okresem historycznym, w którym żyją konsumenci, podobnym stopniem znajomości technologii oraz obszarem zainteresowań. Istotny jest także system wartości oraz sposób postrzegania świata. Dla nikogo nie będzie dziwnym stwierdzenie, że osoby w  wieku 65 lat będą inaczej odbierały rzeczywistość niż 20-latkowie. Gwałtowny rozwój technologii informatycznych powoduje powiększenie przepaści komunikacyjno-odbiorczej między pokoleniami. Przeprowadzone badania pozwoliły na rozróżnienie kilku generacji potencjalnych klientówWspółczesny konsument jest przedstawicielem jednego z pokoleń:

  • Pokolenie Z – osoby w wieku 16–22 lata

  • Pokolenie Y (Milenials) – 23–38 lat

  • Pokolenie X – 39–52 lata

  • Baby Boomers –53–65 lat.

Kim jest współczesny konsument i jakie cechy generacji mają największy wpływ na odbiór przekazu marketingowego?

Baby Boomers

To osoby urodzone w latach 1946-1964, powojenne pokolenie wyżu demograficznego. Zostali wychowani przez osoby biorące czynny udział w konfliktach wojennych i będące świadkami licznych przewrotów. Najważniejszym celem pokolenia jest założenie rodziny, znalezienie stabilnej pracy (najczęściej w sektorze publicznym). Baby Boomers mają silne poczucie istoty funkcjonowania w społeczeństwie.

Najważniejszym elementem wpływającym na pokolenie Baby Boomers jest opinia ekspertów poparta silnymi dowodami badawczymi. Badania rynkowe i ankiety wraz z wypowiedzią specjalisty w znaczny sposób wpływają na podejmowane decyzje. Najważniejszym medium, które w oczach generacji Baby Boom jest najbardziej wiarygodne to telewizja. Pojawiła się i zdobyła największą popularność w czasach dorastania pokolenia i mimo licznych przekształceń nadal stanowi niepodważalne źródło wiedzy.

Pokolenie X

To osoby urodzone pomiędzy latami 1965 – 1980. Pokolenie to stanowi największą grupę pracoholików, stawia na stabilizację zawodową. Mają wobec siebie wysokie wymagania i dążą do wspięcia się na najwyższy szczebel kariery zawodowej. Największymi wartościami w życiu X-ów są rozwój osobisty, niezależność, różnorodność i pracowitość.

Pokolenie X jako współczesny konsument? Przedstawiciele pokolenia X są świadomi istoty rozwoju technologicznego i bez problemu posługują się komputerami i smartfonami, mimo to preferują bezpośredni kontakt i papierowe dokumenty zamiast elektronicznych. Najczęściej deklarują kupowanie produktów pod wpływem reklam w wydaniach papierowych – broszur, ulotek i publikacji w czasopismach.

Pokolenie Y

To osoby urodzone pomiędzy latami 1980-1989. Określani także jako generacja "millenialsów". Są otwarci na nowe wyzwania, w pełni zaangażowani w pracę, nastawieni na rozwój zawodowy i wymagający satysfakcjonującego wynagrodzenia. Wybierają elastyczny czas i miejsce pracy. Są nastawieni na otwarty kontakt z przełożonym i możliwość wypowiedzenia własnej opinii.

Millenialsi, inaczej niż starsze pokolenia, nie wierzą przekazom reklamowym w mediach. Zdają sobie sprawę z manipulacji jakim są poddawani przez przekazy reklamowe. Częściej opierają się o źródła internetowe: opinie klientów na forach, komentarze.

Pokolenie Z

To osoby urodzone po 1990 r. Często nazywani także jako “Pokolenie C” (ang.connect, communicate, change). Nazwa ta odnosi się do łącza internetowego, istoty komunikacji i ciągłej gotowości do zmian. Pokolenie Z nie ma świadomości istnienia świata sprzed ery internetu czy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Są otwarci na nowe rozwiązania. Najważniejszą wartością dla Z są przyjaciele i znajomi z mediów społecznościowych. Żyją w dwóch światach: realnym i wirtualnym.

Pokolenie Z ma problemy z koncentracja i skupieniem uwagi. Poddane jest działaniu obrazów i fleszy - ważne są estetyka i design produktu. Decyzje o zakupie produktu podejmuje na podstawie bodźców wzrokowych z otaczającego świata -  wydarzenia kulturalne, eventy organizowane lub sponsorowane przez marki. Coraz większym medium mającym wpływ na decyzje pokolenia Z są media społecznościowe.

Różni, a jednak tacy sami

Niezależnie od wieku i przynależności do generacji badania pokazują, że największe znaczenie dla wszystkich pokoleń ma jakość i cena kupowanego produktu. Współczesny konsument preferuje ulotki reklamowe i gazetki promocyjne. Stanowią one najbardziej nośne medium i docierają do największej grupy odbiorców. Mowa tu zarówno o nośnikach papierowych jak i cyfrowych.