Metod na pozyskanie funduszy dla firmy jest całkiem sporo - popularną wśród nich jest kredyt. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z tej formy finansowania, powinni dodatkowo zwrócić uwagę na możliwość uzyskania kredytu zabezpieczonego gwarancją de  minimis, który może okazać się lepszym rozwiązaniem niż klasyczny kredyt obrotowy.

Kredyt obrotowy stanowi dość dobrą metodę na finansowanie firmowych inwestycji - kiedy uda się go dostać. Uzyskanie funduszy z tego źródła może się natomiast okazać problematyczne. Oczywiste jest, że banki nie udzielą kredytu firmie, której grozi niewypłacalność. Żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym brakiem możliwości odzyskania funduszy, na przedsiębiorców nakładany jest obowiązek zapewnienia zabezpieczeń. O ile firma posiada na własność np. nieruchomość, nie stanowi to tak dużego kłopotu. W praktyce jednak najczęściej lokale dla działalności są wynajmowane, w związku z czym nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytowego. W takiej sytuacji bank albo nie udzieli przedsiębiorcy kredytu, albo podniesinie znacząco jego koszty. To rozwiązanie natomiast jest często nie do przeskoczenia dla małych firm.

Rozwiązaniem tego problemu może stać się kredyt, zabezpieczony gwarancją de minimis. Różni się od tradycyjnego kredytu obrotowego wyłącznie tym, że wypłacalność gwarantuje przedsiębiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego - jeśli rata kredytu nie zostanie uregulowana w terminie przez firmę, to BGK dokona wypłaty bankowi.

Co ważne, kredyt z gwarancją de minimis wcale nie jest trudniejszy do uzyskania niż klasyczny kredyt obrotowy. Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić firma, aby uzyskać kredyt, jest posiadanie zdolności kredytowej. Banki udzielające pożyczki wymagają także, aby przedsiębiorca założył u nich konto firmowe. W tym miejscu warto zatrzymać się na dłużej, ponieważ koszty prowadzenia takiego rachunku w różnych bankach mogą mieć zupełnie inną wysokość.

Należy też pamiętać, że gwarancja de minimis funkcjonuje wyłącznie w bankach, które mają w tej kwestii zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jednakże nie trzeba się martwić o wybór - w chwili obecnej kredyt z gwarancją oferuje osiemnaście banków komercyjnych - PKO BP, BRE Bank, ING Bank Śląski, Bank BPS, SGB-Bank, Bank Ochrony Środowiska, Raiffeisen Polbank, Getin Noble Bank, Idea Bank, Toyota Bank, Bank Zachodni WBK, Krakowski Bank Spółdzielczy, Alior Bank, Bank Pekao, Bank Handlowy w Warszawie, Millennium Bank, Bank BGŻ, Invest Bank, a od lipca do grupy tej dołączy także FM Bank.

Gwarancja de minimis może objąć maksymalnie 60% kwoty kredytu, do sumy 3,5 mln zł oraz na okres do 27 miesięcy. Przedsiębiorca składając w banku wniosek kredytowy jest zobowiązany do dołączenia do niego wniosku o udzielenie gwarancji. W praktyce więc wszystkie formalności są dopełniane - jak przy klasycznym kredycie - w banku kredytującym.

Jak zatem widać, gwarancja de minimis może być doskonałym rozwiązaniem dla firmy, poszukującej kapitału na rozwój, która jednocześnie nie chce wydawać ogromnych sum na zabezpieczenie kredytu. Jest to także pomoc dla mniejszych firm, które nie posiadają odpowiedniej płynności finansowej, aby uzyskać kredyt obrotowy drogą tradycyjną.