W połowie 2014 roku (dokładnie 1 lipca), Komisja Rady Europejskiej ogłosiła, że program REFIT będzie kontynuowany. Co to oznacza dla zwykłych przedsiębiorców? Przede wszystkim ogromne uproszczenia w kwestii ubiegania się o dotacje. Komisja w dalszym ciągu pracuje nad zmianami, które są systematycznie wdrażane. Wszystkie zmiany, a także tablicę wyników, można na bieżąco śledzić na stronie Komisji Unii Europejskiej.

Regulatory Fitness and Performance Program, czyli REFIT

- Komisja rozszerza swój program inteligentnych regulacji. REFIT ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Chcemy ułatwić życie obywatelom i przedsiębiorstwom, skupiając przepisy UE na tych kwestiach, które najlepiej jest rozwiązywać na poziomie europejskim, przy jednoczesnym odchudzeniu i uproszczeniu tych przepisów oraz obniżeniu kosztów ich wdrażania. Postępy są znaczne. - mówi Josse Barroso, były szef Komisji Europejskiej. - Jednak wyniki nie przyjdą z dnia na dzień. Sukces wymaga – od wszystkich instytucji UE, a w szczególności od państw członkowskich – nieustających wysiłków, jasnych priorytetów politycznych i poczucia współodpowiedzialności. Niezwykle istotne jest, aby kontynuować te działania w następnej kadencji.- dodaje.

Dotacje - nadchodzą zmiany

Główną ideą programu, jak i samej Unii jest maksymalne uproszczenie procedur, dlatego też zasady mają być jak najbardziej proste i przejrzyste. Władzom zależy na stworzeniu przyjaznych i stabilnych ram prawnych. Taka sytuacja ma sprzyjać prężnemu rozwojowi gospodarczemu, a co za tym idzie – oferować nowe miejsca pracy.

Komisja skupia się także na istniejących już dotacjach, wnioskach, niejasnych sytuacjach oraz niespójnych przepisach. Zależy jej na mniejszym obciążaniu firm i maksymalnym wdrażaniu nowych regulacji. Zasięg programu REFIT ma obejmować cała Unię Europejską, czyli wszystkie kraje członkowskie.

W niektórych dziedzinach już można korzystać z uproszczonych przepisów, są to między innymi:

  • księgowość i sprawozdawczość finansowa,

  • chemikalia,

  • zamówienia publiczne,

  • patenty,

  • elektroniczne fakturowanie VAT,

  • transport.

W ramach działania REFIT zostały także usunięte wszystkie wnioski ustawodawcze, które przestały być aktualne oraz które nie uzyskały poparcia Komisji. Wycofano już prawie 300 wniosków, a w samym 2014 roku wycofano łącznie 53.

Ograniczony zostanie także dostęp do pomocy finansowej dla największych firm, które z powodzeniem mogą otrzymać taką pomoc z sektora prywatnego. Dzięki temu wyrównuje się szansa małych przedsiębiorstw na otrzymanie chociażby kredytu na działalność gospodarczą.

REFIT a ożywienie gospodarcze

Ograniczenie wszystkich skomplikowanych formalności ma zdecydowanie ułatwić dostęp do unijnych pieniędzy. Oznacza to przede wszystkim, że nawet najmniejsze przedsiębiorstwa będą miały takie same szanse jak duże firmy. Każde państwo członkowskie będzie miało prawo udzielać wsparcia finansowego rodzimym przedsiębiorstwom. Dodatkowo, Komisja Europejska prognozuje, że te zmiany zachęcą prywatnych inwestorów do inwestycji w małe i średnie firmy.

Zapewne duży wpływ na ożywienie gospodarcze będzie miał także fakt, że zmieniono limit pieniężny, przy którym nakładany jest obowiązek sprawozdawczy. Do tej pory, każde przedsiębiorstwo, które otrzymało pomoc 1,5 mln euro lub większą, podlegało kontroli Komisji Europejskiej. Teraz kwota do 15 mln euro nie będzie podlegać żadnej kontroli ze strony KE. Komisja skupiać się będzie tylko na najbardziej konkurencyjnych przypadkach.

Jednak każda pomoc finansowa przekraczająca kwotę 500 tys. euro będzie musiała zostać dokładnie opisana w internecie. To zdecydowanie ułatwi kontrolę finansową i pracę państw członkowskich.