Usprawniają zarządzanie jednostką, potęgują dochód poprzez minimalizację wydatków i udoskonalają jakość świadczonych usług. Które z bezprzewodowych i mobilnych technologii staną się niezastąpione w prowadzeniu współczesnej firmy? Mobilne technologie, korzystające z łączności radiowej, przeżywają w ostatnich latach prawdziwy rozkwit. Znawcy nie mają wątpliwości co do tego, iż zmienią one radykalnie sposób prowadzenia firmy i komunikowania się wszystkich firm działających na rynku. Do grona dziesięciu nowoczesnych technologii, które w najbliższych latach odegrają w biznesie ważną rolę i przyczynią się do znacznego usprawnienia komunikacji na linii firma-pracownik i firma-konsument zaliczyć należy:
  • GPS
  • Komórkowy dostęp szerokopasmowy
  • Mobilne aplikacje WWW na smartfony
  • Uniwersalne systemy bezpieczeństwa
  • Software as a Service - oprogramowanie jako usługa
  • Mobilne widżety oparte na takich technologiach, jak JavaScript i HTML
  • Aplikacje deweloperskie typu Platform-independent
  • Systemy komunikacyjne maszyna-maszyna
  • Bluetooth (wersja 3 i 4)
  • Ekrany dotykowe
Postęp technologiczny powoduje, iż bariery znikają. Monopolistyczne przedsiębiorstwa przenoszone są do sieci , a co za tym idzie docierają do znacznie większego grona konsumentów. Aplikacje internetowe zmniejszają koszty prowadzenia firmy, zwiększają jakość świadczonych usług i usprawniają cały szereg relacji pomiędzy firmą a pracownikami. Dla małych przedsiębiorstw są szansą na biznesowy sukces, bo sprawiają, iż działalnością gospodarczą można kierować z każdego miejsca na świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. To także następne ogniowo, które połączy firmę z klientem. Jednakże wszystkie innowacyjne rozwiązania do akceptacji przez społeczeństwo wymaga czasu. Podobnie było w przypadku bankowych kont internetowych, plastikowych pieniędzy w postaci kart magnetycznych, internetowych wiadomości e-mail czy internetowej sprzedaży. Współcześnie, trudno wyobrazić sobie sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, bez możliwości wykonywania przelewów bankowych oraz dostępu do skrzynki mailowej. Niedużo jest także biznesmenów, którzy choć raz nie weszli na portal allegro czy e-bay w poszukiwaniu usług czy towarów. Z czasem, też i mobilne aplikacje staną się niezastąpioną częścią biznesu.