Działalność produkcyjna może przynieść, nawet początkującym firmom, spore zyski. Na czym polega produkcja? Produkcja to czynność, która ma na celu otrzymanie określonych dóbr, nazywanych produktami lub wyrobami, mającymi pokryć zapotrzebowanie społeczne. Produkcją dóbr nazywa się z kolei czynność, polegającą na wydobywaniu surowców mineralnych albo przetwarzaniu surowców i materiałów na gotowe wyroby. Rozróżnia się wiele typów, form, rodzajów i odmian produkcji. Jednakże na rynku przedsiębiorczości, na uwagę zasługują jedynie trzy, produkcja przemysłowa, produkcja rzemieślnicza i produkcja chałupnicza. Struktura przemysłowa Nadrzędnym działaniem przedsiębiorstwa przemysłowego jest proces produkcji. W tym procesie pracownicy, oddziałując za pomocą maszyn, urządzeń oraz narzędzi na materiały i surowce, wytwarzają dobra, sprzedawane na rynku. Działalności produkcyjne różnicują się na:
  • przedsiębiorstwa montażowe
  • przedsiębiorstwa wydobywcze
  • przedsiębiorstwa obróbkowe
  • przedsiębiorstwa przetwórcze
Struktura rzemieślnicza Działalność produkcyjna rzemieślnicza polega na wytwarzaniu, w swoim własnym imieniu i na swój koszt - przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika - nowych dóbr. Cechą rozpoznawczą rzemiosła jest niewielka skala i rozmiar, ograniczający się zazwyczaj do usług prowadzonych przy własnym gospodarstwie domowym. Dominującą w polskim rzemiośle jest branża:
  • tekstylna i odzieżowa
  • elektrotechniczna i elektroniczna
  • spożywcza
  • metalowa
  • drzewna
  • budowlana i produkcji materiałów budowlanych