Polskie prawo przewiduje możliwość otworzenia sześciu rodzajów spółek. Spółka cywilna jest łatwą rodzajem organizacji działalności gospodarczej. Co więcej, nie ma osobowości prawnej. Opiera się na zespołowym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak również funkcjonujące już podmioty gospodarcze. Spółka jawna tworzona jest, przeważnie, przez małą liczbę wspólników, którzy sobie ufają i wnoszących własny kapitał. A to, co ją wyróżnia to fakt, że opisują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych a nie Kodeksu cywilnego, jak to jest w sytuacji spółki cywilnej. Spółka partnerska to charakterystyczna forma służąca tylko do wykonywania wolnych zawodów. Założyć ją mogą tylko osoby fizyczne, które nie posiadają przedsiębiorstwa. Spółka komandytowa to atrakcyjna forma współpracy jednostek o różnorodnym kapitale, umożliwiająca wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki i za zarządzania nią. Sp. z o.o. jest popularną] spółką kapitałową, którą może otworzyć jeden lub więcej podmiotów. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to zarząd wybiera i zwalnia swojego prezesa, który ma za zadanie prowadzić firmę. Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej. Pod względem struktury przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże, wymaga włożenia znacznie większego wkładu.