Jedną z możliwych odpowiedzi na pytanie: skąd wziąć pieniądze na biznes jest inicjatywa JEREMIE. Jest to program przeznaczony dla firm, które dopiero zaczynają działalność i nie mają szans na uzyskanie kredytu w banku. W ramach JEREMIE przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyty, pożyczki i poręczenia przyznawane na preferencyjnych warunkach. Jeżeli zastanawiasz się, skąd wziąć pieniądze na biznes, przeczytaj artykuł!

Pieniądze na biznes w ramach inicjatywy JEREMIE - dla kogo i na co?

JEREMIE to inicjatywa Komisji Europejskiej, opracowana we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W ramach tego programu udzielane są kredyty oraz pożyczki na zakup nowych maszyn i środków transportu, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Obecnie z kredytów, pożyczek i poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE mogą korzystać przedsiębiorcy z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Są one przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniające mniej niż 250 pracowników), które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie jednego z ww. województw.

Pieniądze na biznes w ramach inicjatywy JEREMIE są przeznaczone dla podmiotów, którym jest szczególnie trudno uzyskać dostęp do tradycyjnych ofert finansowania, przez wzgląd na zbyt krótką historię kredytową lub brak wystarczającego zabezpieczenia.

Inicjatywa JEREMIE - jaka pomoc?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc w ramach inicjatywy JEREMIE w instytucjach finansowych oferujących produkty w ramach omawianego programu. Udzielane są kredyty i pożyczki w wysokości od 250 tys. do 2,5 mln zł - ich wysokość oraz warunki zależą od województwa oraz przeznaczenia pożyczki. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż oprocentowanie takiego finansowania rozpoczyna się od 4,5 proc.

Pożyczki udzielane są maksymalnie na 5 lat. Wyjątek stanowi tu pożyczka o charakterze innowacyjnym, z której można skorzystać w województwie wielkopolskim - tu maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Wartość poręczeń może wynieść do 60 proc. kwoty kredytu, przy czym jednocześnie w każdym z województw nie może przekroczyć określonej z góry kwoty.

Pieniądze na biznes w ramach inicjatywy JEREMIE - porównanie województw

 

woj. dolnośląskie

woj. łódzkie

woj. mazowieckie

woj. pomorskie

woj. wielkopolskie

woj. zachodnio-

pomorskie

kwota pożyczki

do 1 700 000 zł

do 500 000 zł

do 250 000 zł

do 500 000 zł

do 1 000 000 zł

pożyczki innowacyjne od
1 000 000, 01 zł do 2 500 000 zł

do 500 000 zł

okres finansowania

do 60 m-cy

do 60 m-cy

do 60 m-cy

do 60 m-cy

do 60 m-cy

pożyczki innowacyjne: do 120 m-cy

do 60 m-cy

oprocentowanie

na zasadach rynkowych: od 4,5%

na zasadach de minimis: od 1,5%

na zasadach rynkowych: od 4,5%

na zasadach de minimis: od 2,0%

na zasadach rynkowych: od 4,5%

na zasadach de minimis: od 2,0%

na zasadach rynkowych: od 4,5%

na zasadach de minimis: od 0,0%

na zasadach rynkowych: od 4,19%

na zasadach de minimis: od 2,0% (pożyczki innowacyjne: od 2,5%)

na zasadach rynkowych: od 3,75%

na zasadach de minimis: od 0,0%

prowizje i opłaty dodatkowe

od 0,00% wartości pożyczki

od 0,5% wartości pożyczki

od 0,00% wartości pożyczki

od 0,00% wartości pożyczki

od 0,00% wartości pożyczki

od 1,00% wartości pożyczki

karencje w spłacie

do 6 m-cy

do 6 m-cy

do 6 m-cy

do 6 m-cy

do 6 m-cy

do 6 m-cy