Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji gospodarczej jest faktura. Przedsiębiorcy starają się unikać błędów podczas wystawiania tego typu dokumentów. Jest to oczywiste, ponieważ ewentualne pomyłki wymagają czasochłonnych konsultacji z kontrahentem. Nie wolno zapominać także o konieczności — w niektórych przypadkach — poprawienia deklaracji podatkowych. Mimo to wciąż może pojawić się konieczność wystawienia korekt.Co musi zawierać faktura korygująca?

Faktura pierwotna i korygująca. Kiedy należy wystawić korektę?

Faktura to dokument zawierający informacje na temat dokonania transakcji, tzn. dostawy produktów lub świadczenia usług.

Korekta jest szczególnym rodzajem faktury. Sporządza się ją w celu doprowadzenia do takiej sytuacji, w której dokumentacja księgowa odpowiada stanowi faktycznemu.

Dokument korygujący wystawia się wówczas, gdy:

 • sprzedawca udzielił kupującemu rabat już po wystawieniu faktury pierwotnej. Może dojść do tego na przykład w sytuacji, gdy po zakończeniu miesiąca okazało się, że dany kontrahent zakupił dużą ilość towarów i jest dzięki temu uprawniony — zgodnie z polityką cenową sprzedawcy — do uzyskania rabatu;
 • kupujący zwrócił część lub całość towaru;
 • kontrahent dokonał zwrotu przedpłaty, zadatku, zaliczki lub raty,
 • doszło do ewidentnej pomyłki podczas kalkulacji ceny netto lub stawki podatku VAT,
 • zastosowano zły kurs walutowy.

W takich sytuacjach należy dokonać korekty in minus (w przypadku udzielenia rabatu, zwrotu towaru itp. lub błędów rachunkowych), a w niektórych przypadkach także in plus (szczególnie w przypadku popełnienia pomyłki).

Co powinna zawierać faktura?

Aby odpowiedzieć na to pytanie: „co powinna zawierać korekta?”, należy najpierw wymienić elementy obowiązkowe podczas wystawiania „standardowej”, pierwotnej faktury. Kwestia ta została opisana w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 106 e, faktura powinna zawierać między innym takie informacje jak:

 • data wystawienia,
 • strony transakcji (sprzedawca, odbiorca/nabywca)
 • numer dokumentu,
 • cena netto (łączna oraz jednostkowa) i brutto,
 • stawka procentowa oraz wysokość podatku VAT,
 • opis transakcji,
 • termin płatności.

Co musi zawierać faktura korygująca?

Jeśli chodzi o obowiązkowe elementy faktury korygującej, to — oprócz wyżej wymienionych informacji — korekta powinna zawierać również:

 • określenie „korekta” lub „faktura korygująca”,
 • numer identyfikacyjny faktury korygującej oraz pierwotnej,
 • datę wystawienia korekty oraz faktury pierwotnej,
 • opis towaru lub usługi z dokumentu pierwotnego, której dotyczy faktura korygująca,
 • wskazanie kwot przed oraz po korekcie,
 • krótką informację na temat przyczyny sporządzania korekty (może być to np. błędne podanie kwoty podatku VAT).

Dane te pozwalają zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy w prosty sposób zidentyfikować dokument pierwotny oraz udzielić niezbędnych informacji organom podatkowym podczas kontroli.

Podsumowanie

Obowiązkowe elementy faktury korygującej to nie jedyne zagadnienie, o którym należy pamiętać. Niezwykle ważne są również aspekty podatkowe oraz związane ze sposobem dostarczenia dokumentu kontrahentowi.