Bardzo ważnym elementem świadczącym o sukcesie przedsiębiorstwa jest zachowanie płynności finansowej. Często może być to trudne, przede wszystkim dla małych czy średnich przedsiębiorstw, które mogą nie mieć aż tak dużych zysków, by poradzić sobie ze wszystkimi zobowiązaniami. W związku z tym dobrym rozwiązaniem wydaje się w takiej sytuacji faktoring. Na czym on jednak polega? Jakie są jego rodzaje? Jak z niego korzystać? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

Czym jest faktoring?

Faktoring to dla wielu przedsiębiorców wciąż obce pojęcie, jednak warto się z nim zapoznać, ponieważ może nam pomóc w zachowaniu tak ważnej płynności finansowej. Co więc kryje się za tą nazwą?

Faktoringiem nazywamy usługę finansową, w której faktor (czyli firma faktoringowa) wykupuje od faktoranta (czyli przedsiębiorcy) nieprzeterminowane należności ze sprzedaży towarów czy usług. Inaczej mówiąc, chodzi o to, że kiedy firma decyduje się na wystawienie faktury długoterminowej czy z odroczoną płatnością, trafia ona do faktora, który ją opłaca (pod warunkiem, że wciąż jest ona terminowa), dzięki czemu przedsiębiorstwo zachowuje płynność finansową.Firmy faktoringowe poza opłacaniem faktur oferują także inne usługi – mogą również monitorować płatności czy zajmować się ich egzekwowaniem, jeśli usługobiorca będzie zwlekał z zapłatą.

Rodzaje faktoringu

Wiemy już, że faktoring jest usługą, w której faktor opłaca długoterminowe faktury. Kto jednak ponosi odpowiedzialność, jeśli klient nie zapłaci? Firma faktoringowa czy może przedsiębiorca korzystający z jej usług?

Jest to zależne od tego, o jakim faktoringu mowa. Zazwyczaj jego rodzaj zawarty jest w umowie zawieranej z firmą faktoringową. I tak wyróżnić możemy:

  • faktoring niepełny,
  • faktoring pełny.

W pierwszym przypadku, jeśli klient nie zapłaci, ryzyko to ponosi przedsiębiorca zlecający usługę firmie faktoringowej. W drugim z kolei – to faktor ponosi to ryzyko. Jak można się więc domyślić – usługa faktoringu pełnego jest droższa od niepełnego.

Jeśli jednak mamy pewność, że faktura zostanie opłacona – współpracujemy z firmami z renomą, dużymi przedsiębiorstwami, mieliśmy już z nimi do czynienia – możemy zaryzykować faktoring niepełny i zapłacić za tę usługę mniej. Kiedy jednak takiej pewności nie mamy, warto zapłacić więcej i nie ponosić tego ryzyka.

Innym rodzajem faktoringu jest również faktoring cichy i jawny – zdarza się, że właściciel firmy nie chce, aby klient wiedział, że korzysta on z usług firmy faktoringowej. Wtedy mówimy o faktoringu cichym. Z kolei faktoring jawny to taki, w którym klient zdaje sobie z niego sprawę, wie, że nastąpiła cesja wierzytelności. Zazwyczaj informuje o tym firma faktoringowa, jednak zdarza się również, że jest to zadanie dla przedsiębiorcy.

Jak więc widać, faktoring może bardzo pomóc firmom, które mają problem z płynnością finansową. Jednak musimy także pamiętać o tym, że jest to usługa płatna i warto obliczyć, czy na pewno możemy sobie na nią pozwolić. Jeżeli tak, ryzyko niezapłaconych faktur może znacznie się zmniejszyć!