Forum Inżynierów Przyszłości

Zapraszamy na konferencję o przyszłości polskich inżynierów. Będzie to spotkanie:
młodych inżynierów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na drodze zawodowej,

  • studentów uczelni technicznych, którzy niedługo wejdą na rynek pracy
  • przedstawicieli uczelni kształcących przyszłe kadry
  • przedsiębiorców którzy zatrudniają i wiedzą jakich osób będzie potrzebował rynek pracy za kilka lat.

Wydarzenie będzie miejscem nie tylko poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale również okazją do wspólnych rozmów na tematy ważne dla młodych ludzi.
forum inżynierów przyszłości
Podczas konferencji odbęda się wystąpienia, panele dyskusyjne oraz szkolenia w kilku obszarach:

  • przemysł 4.0         
  • przedsiębiorczość
  • działalności studencka i społeczna          
  • rozwój osobisty       

Zależy nam na zachęceniu młodych ludzi oraz przedstawicieli uczelni do takich działań, które będą wpisywały się w potrzeby rynku z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się co jeszcze nas czeka w dobie IV rewolucji przemysłowej.
Chcemy już dziś porozmawiać o zmianach, które będzie można wprowadzić żeby za kilka lat absolwenci szkół wyższych pasowali do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Wydarzenie odbędzie się w terminie 12 - 15 marca 2020 r. we Wrocławiu i jest organizowane przez młody zespół Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (NOT Wrocław).

Kontakt:

Kamil Nawirski    
główny koordynator
kamil.nawirski@not.pl    

Aleksandra Maziarz
uczestnicy
aleksandra.maziarz@not.pl