Zarówno sprzedawcy w sklepach stacjonarnych, jak i ci sprzedający online mają do spełnienia obowiązek informacyjny wobec swoich klientów. Ze względu jednak na specyfikę biznesu będzie to się odbywać w nieco inny sposób. Jakie informacje handlowe sprzedawca powinien udostępnić klientom kupującym online? W jaki sposób to zrobić? Tłumaczymy w artykule.

Informacje handlowe – jak przekazywać online?

Ustawa o prawach konsumenta określa prawa i obowiązki sklepów internetowych wobec ich klientów. Art. 8 mówi o tym, że przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać szereg informacji najpóźniej w momencie, gdy klient wyrazi wolę związania się umową. Podkreślone zostało to, że muszą one być wyjaśnione w sposób zrozumiały. Wśród tych informacji ustawa wymienia:

  • główne cechy świadczenia i sposób porozumiewania się kupującego ze sprzedającym,
  • dane identyfikacyjne podmiotu sprzedającego,
  • łączną cenę podmiotu lub świadczenia, a także wszelkie koszty dodatkowe,
  • sposób składania i rozpatrywania reklamacji,
  • treść usług posprzedażnych i gwarancji,
  • odpowiedzialność prawną za jakość świadczenia,
  • czas trwania umowy, a także sposób i przesłanki jej wypowiedzenia,
  • funkcjonalność treści cyfrowych i mające zastosowanie techniczne środki ich ochrony,
  • integrację treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem.

Przyjrzyjmy się najważniejszym kwestiom, których dotykają informacje handlowe przekazywane w sklepie online.

Cena towaru

Niewątpliwie jedną z najważniejszych informacji handlowych z punktu widzenia klienta jest cena, jaką musi on zapłacić za dany produkt lub usługę. Przy tym ważne jest to, by cena ta uwzględniała również dodatkowe koszty, takie jak podatki i akcyzy. W przypadku sprzedaży wysyłkowej istotny będzie również koszt wysyłki. Istnieją jednak też przypadki, gdzie nie jest możliwe wcześniejsze określenie ceny transportu. Wówczas sprzedający powinien umieścić taką informację z adnotacją, że płatność jest obowiązkowa. Gdy sprzedaż dotyczy prenumeraty, sprzedawca ma obowiązek podać łączny koszt płatności za cały okres trwania umowy. Natomiast gdy możliwy jest zakup większych ilości tego, co wchodzi w skład oferty, powinna się również znaleźć informacja o tym, jak obliczany będzie koszt w przypadku danej liczby zakupionych przedmiotów. Należy pamiętać o tym, że w przypadku, gdy klient nie zostanie odpowiednio poinformowany o wszystkich koniecznych kosztach danego zamówienia, to jest on zwolniony z ich opłacenia.

Sposób dostawy

Jak wspomniano wyżej, w przypadku gdy sprzedaż dotyczy towarów, przedsiębiorca musi określić łączny koszt i sposób dostawy zamówionego przedmiotu. Zazwyczaj sprzedający pozostawiają kupującym możliwość wyboru między kilkoma sposobami transportu zamówienia. Ważny jest również czas realizacji zamówienia. Tu warto wyszczególnić czas, który jest potrzebny do jego przygotowania oraz wysyłki, a osobno – czas dostawy. W przypadku jednak, gdy sprzedający powierza kwestię transportu zewnętrznej firmie, którą wybierze sam kupujący (np. firma kurierska), wówczas nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub problemy z dostarczeniem towaru. Inaczej kwestia ta wygląda, jeśli sposób dostawy jest narzucony odgórnie, za sprawą sprzedającego.

Termin i sposób zapłaty

Sprzedający ma również obowiązek umieszczenia w regulaminie sklepu internetowego informacji handlowych dotyczących sposobu oraz terminu zapłaty. Mogą to być np. systemy płatności, przelew bankowy online lub tradycyjny przelew bankowy. Sprzedający może też zaznaczyć po jakim okresie, w którym kupujący nie uiści opłaty, dojdzie do anulowania złożonego zamówienia.

Reklamacje oraz adres ich składania

Sprzedający powinien poinformować kupującego, na jaki adres ten powinien odesłać zakupiony przedmiot w przypadku, gdy zamierza on złożyć reklamację. Należy również określić szczegółowe zasady dotyczące warunków oraz sposobu jej rozpatrywania.

Prawo odstąpienia od umowy

Kupującemu, który zawiera umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje według polskiego systemu prawnego możliwość odstąpienia od niej w terminie 14 dni. W przypadku, gdy jednak przedsiębiorca nie poinformuje o tym swoich klientów, czas ten wydłuży się do aż 12 miesięcy, w trakcie których kupującego nie dotyczy odpowiedzialność za obniżenie wartości przedmiotu zamówienia. Ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka wyjątków od tej reguły. Wśród nich są m.in. towary wykonane na indywidualne zamówienie czy umowy z rezerwacją rzeczy lub usług.