Rok 2017 to rok wielu zmian na gruncie VAT, w tym w zakresie odwrotnego obciążenia. Co ważne katalog czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia został znacznie poszerzony i swoim zakresem i objął m.in. usługi budowlane. Sprawdźmy, które usługi budowlane i w jakich sytuacjach są objęte odwrotnym obciążeniem.

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych - warunki

Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić przesłanki podane w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT:

  • przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,

  • usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, mający status podwykonawcy,

  • usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Ważne!

Zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 do procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

 

Ważne!

W celu sprawdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT warto skorzystać z usługi udostępnionej przez Ministerstwo Finansów: Usługa “Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT”.

Zakres usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia

Do tej pory objęte procedurą odwrotnego obciążenia były tylko i wyłącznie usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

W związku z poszerzeniem katalogu usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowego załącznika nr 14 do ustawy, który zawiera pełen wykaz usług (w tym usług budowlanych) objętych mechanizmem revers charge (odwrotne obciążenie) w obrocie krajowym.

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem w deklaracji VAT

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem podlegają odpowiedniemu wykazaniu w deklaracjach VAT składanych zarówno przez sprzedawcę jak i przez nabywcę.

Rozliczenie przez sprzedawcę usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia

Usługi budowlane objęte procedurą odwrotnego obciążenia sprzedawca musi wykazać zarówno w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K) oraz w informacji podsumowującej.

Ważne!

Od stycznia 2017 roku krajowe informacje podsumowujące VAT-27 należy składać za okresy miesięczne, jedynie w formie elektronicznej. Obowiązek ten będzie dotyczył również zwykłych deklaracji okresowych składanych przez podatników zobowiązanych do elektronicznego składania informacji podsumowujących. Więcej na ten temat w artykule: Tylko wysyłka elektroniczna deklaracji VAT od 2017 roku!


Tutaj znajdziesz cały artykuł » Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych.